צועדים בדרך המילים. צועדים בדרך המילים ב

שם הסדרה: דרך המילים מה כוללת הסדרה? התאמה לתכנית הלימודים : מענה על כל ההישגים הנדרשים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים מקראה הכוללת פעילויות לתלמיד מדריך למורה למקראה שם הספר: צועדים בדרך המילים ה צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, רחל רייזברג יועצת מדעית: ד"ר אורית מיטל מיועד לכיתה: ב מספר אישור: 2551 התאמה לתכנית הלימודים: "חינוך לשוני: עברית- שפה, ספרות ותרבות" תשס"ג ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011 עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי
שם הסדרה: צועדים בדרך המילים מה כוללת הסדרה? נכתבה בגישה בין תחומית וכולתל טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים נכתבה בגישה בין תחומית וכולתל טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים

צועדים בדרך המילים א

הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית.

צועדים בדרך המילים ב
יתרונות המדריך למורה: המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי מבוא קצר לכל שיעור ובו קשר לרציונאל שהנחה את בחירתו דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם
צועדים בדרך המילים ב
נכתבה בגישה בין תחומית וכוללת טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים
צועדים בדרך המילים א
מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות- המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי
שם הסדרה: צועדים בדרך המילים מה כוללת הסדרה? מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות- המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי הטקסטים והיצירות עליהן מבוססות פעילויות החינוך הלשוני - כוללים את כל עולמות ה שיח הנדר שים - המאורגנים בשלושה מעגלים: מעגל הספרות, מעגל החברה ומעגל החגים
המשימות בספר מכוונות לפיתוח קריאה מושכלת של טקסטים מסוגות שונות, לקידום הכישורים הלשוניים, לקידום חשיבה מסדר גבוה ולפיתוח דרכי קריאה יעילות לכתה א: מקראה כוללת פעילויות לכתה ב- ו: בתהליכי פיתוח שם הספר: מסע מדע — מסע בכדור פורח אל העמק הנעלם צוות כותבים: רחל רייזברג, חנה שליטא, בינה גלר- טליתמן מיועד לכתות: א מספר אישור: 2351 התאמה לתכנית הלימודים: מענה על כל ההישגים הנדרשים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים

צועדים בדרך המילים לכיתה ו

מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה ממקראות איכותיות, ע שירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות- המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי.

צועדים בדרך המילים א
הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית
צועדים בדרך המילים א
יתרונות המדריך למורה: המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי מבוא קצר לכל שיעור ובו קשר לרציונאל שהנחה את בחירתו דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם
צועדים בדרך המילים
הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית