סולם צור. מגמות והרחבות

חשמל ואלקטרומגנטיות — פרק המקשר בין עקרונות פיזיקליים לטכנולוגיה העוסק בכוחות ואנרגיה חשמלית, במעגלים חשמליים ובמגנטיות משום דמקיף לה סולמא דצור מהך גיסא כיוון שסולם צור מקיף אותה מצד אחד מחתנא דגדר מהך גיסא ומדרונות תוחמים אותה מן הצד השני " , וכן: "בדבר הזה אין אנו מודיעין את ההלכות האלו אין צורך ללמד , אפילו כן, לא מטין לסולמיה דצור עד דשכחון כולן כיוון שהם ממילא לא יגיעו לסולם צור עד שישכחו את כולן "
קרינה וחומר — פרקים בפיסיקה מודרנית, אופטיקה גיאומטרית ופיזיקלית, אטום וגרעין בנוסף התלמידים עושים יחידת מעבדה בכל נושאי הלימוד

סולמה של צור

ב וב מובא מעשה על שהלך בדרך שבין וסולם צור: "מעשה ברבן גמליאל שהיה מהלך מעכו לכזיב.

5
מגמות והרחבות
על שם הרכס נקראה בעבר
סולמה של צור
מועצה אזורית סולם צור
הרכב בחינות הבגרות לפי "למידה משמעותית": כיתה י' — הפקה — בחינה פנימית כיתה יא' — מונולוגים — בחינה פנימית כיתה יב' — הפקה — בחינה חיצונית, עבודה עיונית + בחינה עיונית פנימית מעבר לפן המקצועי, מגמת התאטרון היא כר פורה לפיתוח היצירתיות, חיזוק הביטחון העצמי וחינוך לעבודת צוות וללקיחת אחריות אישית
כיתה י"ב: מערכת חיסונית, זיהוי וטיפול במחלות, חקר מדעי
הגיע לכזיב בא אחד ושאל לו את נדרו, אמר לו לשעמו כלום שתינו רביעית יין האיטלקי, אמרו לו הן, אמר לו אם כן תטייל עמנו עד שיפיג יינו מרוח מזרח סובבים עליה הרי הגליל הרחוקים ממנה שישים ריס, ומצד דרום הר הכרמל, כמרחק מאה ועשרים ריס, וגבוה מאלה הוא ההר הסוגר עליה מצפון, הנקרא בפי יושבי המקום בשם סולם הצוריים, והוא רחוק מהעיר מאה ריס

סולמה של צור

הרכב בחינות בגרות לפי "למידה משמעותית" כיתה י' — מבחן + מעבדה — ציון פנימי 30% כיתה יא' — מבחן ומעבדה — מבחן חיצוני 70% כיתה יב — עבודת גמר.

8
סולמה של צור
לקראת סוף , עם הוצאתה של מתחומי , התקיימו דיונים בשאלה האם לצרף את שאר יישובי מעלה הגליל למועצה אזורית סולם צור או להעביר למועצת מעלה הגליל את יישובי העולים של מועצה אזורית סולם צור
מועצה אזורית סולם צור
פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי מחד תאים ליונקים
מגמות והרחבות
הפקות אישיות מונולוגים והפקות קבוצתיות
עם השנים נוספו למועצה עולים שהוקמו בגליל המערבי: 1950 , 1950 , 1952 , 1951 ו 1960 רכישת מיומנויות: קריאה וניתוח מאמרים אקדמיים, בסיס של חשבון דפרנציאלי ואנטגרלי, בניית מודל תאורטי ברמה אקדמאית לבעיה פיזקאלית מורכבת, כתיבת עבודת חקר על פי דרישות אקדמאיות
הרכב בחינות על פי "למידה משמעותית": כיתה י' - עבודות חקר פנימיות שהם 15% מהערכה חלופית כיתה יא' — עבודות חקר פנימיות שהם 15% מהערכה חלופית כיתה יב' — מעבדות ומבחן חיצוני כיתה יא' — בחינה חיצונית ופרויקט בניהול עסקי - משלים ל5 יח"ל

סולמה של צור

סדנה סביבתית — סיורים,הרצאות, ימי עיון.

סולמה של צור
הפקת יב' היא בחינת הבגרות המעשית, בה מיושמים מרכיבי הלימוד של שלושת שנות הלימודים במגמה
סולמה של צור
רכישת מיומנויות: תכנון הרכבה וביצוע ניסויים, בניית מודל תאורטי לבעיה פיזיקלית, שליטה בתוכנות מחשב כדוגמאת : אקסל, טרקר, מטלב ועוד
מועצה אזורית סולם צור
מתאים רק לתלמידי הרחבת פיזיקה