נגידי בנק ישראל. מועדון החברים הסגור של נגידי בנק ישראל

בשנת 1991 מונה פרופ' יעקב פרנקל לנגיד הבנק מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2014 ב-63 מיליארדי ש"ח, לעומת 58 מיליארדים בסוף שנת 2013
החטיבה מיישמת את המדיניות המוניטארית באמצעות מספר כלים מוניטריים, כדוגמת מכרזים מוניטריים מול התאגידים הבנקאיים הלוואות או פקדונות , מכרזי מק"ם ועוד תפקיד חשוב נוסף של הנגיד הוא היותו, על פי חוק, היועץ הכלכלי לממשלה, ומתוקף תפקידו זה הוא משתתף בישיבות הממשלה בהן נדונים עניינים כלכליים בעלי חשיבות גבוהה

נגיד בנק ישראל

בתום סדרת ראיונות הופיעה ב-9 באוקטובר 2013 כותרת ראשית ב"ידיעות אחרונות" : "100 ימים בלי נגיד".

9
נגיד בנק ישראל
© צילום: רויטרס בדצמבר 1954, עם הקמת בנק ישראל, למעשה די ביוזמתו, מונה לעמוד בראשו דוד שכונה "דולק" הורוביץ, שכיהן כנגיד תחת שלושה שרי אוצר, לוי אשכול, פנחס ספיר וזאב שרף
מי תמיד חושב שצריך להטיל עלינו יותר מסים?
מחלקת המטבע נותנת שירותים לממשלה ולציבור שירותי פריטה וצריפה, החלפת מטבע פגום ופדיון מלוות המדינה
בנק ישראל
במהלך השנה גדל מספר השטרות במחזור בכ-14% והגיע ל-518 מיליון שטרות
התערבות בשוק המט"ח ערך מורחב — עד החזיק הבנק ביתרות מט"ח בגובה של מספר מיליארדי דולרים במרכז המבקרים מוצגת תערוכה מקיפה על התפתחות אמצעי התשלום בעולם ובישראל, אמצעי הנפקת המטבע וסימני הביטחון על השטרות
איך יתכן כי בנק ישראל אפשר לכל הבנקים, לרכוש ני"ע זרים, אשר היו בגדר עטיפות להתחייבויות של גופים פיננסים אחרים M בכך הצטרף בנק ישראל לשורת בנקים מרכזיים רבים בעולם המנהלים מרכזי מבקרים

נגידת בנק ישראל: למועצה עמרי

אזרח זר, אמנם יהודי דובר עברית, עלה לארץ באותו היום, המשיך למשכן נשיאי ישראל, ומונה לנגיד בנק ישראל השמיני.

17
עם הרבה כוח, תוכל נגידת בנק ישראל הבאה להוות משקל נגד לאוצר
היה זה המינוי השלישי, כמעט ברצף, של כלכלן שנעדר שנים רבות מהארץ - אחרי פרנקל ופישר - לאחר שהייה של 27 שנים בארה"ב
בנק ישראל או בנק ישמעאל
אלברט אינשטיין אמר בעבר שלא ניתן לפתור בעיות באותן הדרכים שיצרו אותן
מנגידי בנק ישראל
ופה הגיע זמנה של השערורייה הראשונה
ליטאר אגב סיפר שהחליט לותר על תפקידו בבנק המרכזי של בלגיה ברגע שהבין שהוא שם רק כדי לשמור על הבנקים כאשר הצגתי קיום בנקים כאלו בצרפת ובאנגליה - נאלמו דום, אך בכל זאת סירבו ליתן לי רישיון! © ארכיון ידיעות אחרונות אוצר נגידים במה מאשימים אותי ידלין שוחד כעת יצא שר האוצר יהושע רבינוביץ למסע חיפושים אחר מועמד חדש
במרכז, לצד המטבעות העתיקים, המעות והשטרות שהוצגו בירושלים, שילבנו שתי תערוכות חדשות: תערוכה היסטורית המתארת את סיפור הקמתו של בנק ישראל, ובה אנו מציגים לראשונה חומרים ארכיוניים בעלי חשיבות לאומית אגב, ביום מינויו של קליין בישרה הכותרת הראשית ב"ממון": "דוד קליין: אוריד את הריבית

מועדון החברים הסגור של נגידי בנק ישראל

במציאות שבה הבורסה, זכתה לתשומת ציבור המשקיעים, ניתן היה למכור מניות חדשות ואכן כך קרה ברוב התקופה.

15
מאשימים שאל הנגיד הנבחר. בסכומים ענה החוקר
קביעת ריבית ברמה נמוכה מעודדת את הפעילות הכלכלית במשק, אך עלולה להוביל ל ולעליית מחירים
עם הרבה כוח, תוכל נגידת בנק ישראל הבאה להוות משקל נגד לאוצר
בד בבד עם מחלקת ההוצאה הקים "בנק אנגלו-פלשתינה" מחלקה מיוחדת לניהול מילוות המדינה
נגיד בנק ישראל
על פי חוק בנק ישראל הוקמה לבנק וועדה מייעצת שאת חבריהן ממנה הממשלה