נשיאת בית המשפט העליון. בית המשפט העליון

בית המשפט , בפסק דין המהווה עד היום תקדים בדיני ה התנהלות עקבית של השופט עמית כאמור, התנהלות השופט עמית בעניין זה עקבית לחלוטין
בדיקת גלובס מגלה כי תקנות לחוד ומציאות לחוד

השלמת פרטים חסרים בחוזה: בעקבות פסק דינו החדש של בית המשפט העליון בעניין וייס נ' בן חיים

הם חלק מהיסודות שעליהם ניצבת הדמוקרטיה הישראלית.

30
​דבר נשיאת בית המשפט העליון
לפתחו של בית המשפט העליון, בשבתו כ, מגיעות פעמים רבות עתירות בעלות משמעות פוליטית, העוסקות בנושאים השנויים במחלוקת בציבור
תקנות חדשות נועדו למנוע ערעורי סרק, אז למה העליון לא אוכף?
תקנה זו קובעת תנאים, אשר בהתקיימם תיערך פגישת מידע, היכרות ותיאום מהו"ת לבחינת האפשרות ליישב את הסכסוך באמצעות מנגנון חלופי ליישוב סכסוך
בית המשפט העליון
בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, לא די בכך שבהלכה שנקבעה יש חשיבות, חידוש, או קושי מסוימים, כנדרש בסעיף 30 ב ל, אלא נדרש גם שהחידוש, החשיבות או הקושי בהלכה שנקבעה הם מהותיים ומשמעותיים באופן המצדיק דיון נוסף בסוגיה המשפטית
באתר תוכלו למצוא מידע נרחב על-אודות בית-המשפט ועבודתו ועל-אודות השופטים המכהנים והשופטים בדימוס אחד מחברי ההרכב היה השופט יצחק עמית
שופט 1954 2024 6 באוקטובר ד' בתשרי ה'תשפ"ה מנהל ב שופט בית משפט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2023 יו"ר חבר כיהן כיו"ר לכנסת ה-24 שופט 1958 2028 20 באוקטובר ל' בתשרי ה'תשפ"ט שופט בית משפט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2024 שופט 1962 2032 22 בינואר ט' בשבט ה'תשצ"ב שופט בית משפט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2028 שופטת 1965 2035 2 בינואר כ"א בטבת ה'תשצ"ה דיקאן הפקולטה למשפטים, צפויה להתמנות לנשיאת בית המשפט העליון בשנת 2032 שופטת 1953 2023 12 באוקטובר כ"ז בתשרי ה'תשפ"ד שופטת בית משפט מחוזי שופט 1952 2022 29 במאי כ"ח באייר ה'תשפ"ב סגן נשיא בית משפט מחוזי שופט 1959 2029 8 במאי כ"ג באייר ה'תשפ"ט שופט בית משפט מחוזי שופט 1955 2025 20 בספטמבר כ"ז באלול ה'תשפ"ה נשיא בית משפט מחוזי שופטת 1959 2029 22 בספטמבר י"ג בתשרי ה'תש"ץ שופטת בית משפט מחוזי שופט 1969 2039 12 באוקטובר כ"ד בתשרי ה'ת"ת פרופסור למשפטים, שופט בית משפט מחוזי צפוי להתמנות לנשיא בית המשפט העליון בשנת 2035 שופט 1957 2027 27 באוקטובר כ"ו בתשרי ה'תשפ"ח פרופסור למשפטים קובע כי: "בבית המשפט העליון יהיו שופטים במספר שקבעה הכנסת בהחלטה בתפקידו זה מוסמך בית-המשפט העליון להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטות של רשויות המינהל ועל בתי-דין שונים, ולבחון, במקרים מיוחדים, את פסקי-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה

נשיאת בית המשפט העליון מגיבה למתקפות על מערכת המשפט: לאנרכיה » זצ

.

‘העליון’: הסבא בן ה
בית המשפט ממליץ לעתים לצדדים על משיכת ערעור או על קבלתו בהתאם לדרך בה הוא רואה את התיק
​דבר נשיאת בית המשפט העליון
שבעה אכן עשו זאת, והשמיני סירב
‘העליון’: הסבא בן ה
תפקידיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון ב על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כ כערכאה ראשונה