הבאר השלישית. הבאר השלישית: הלילה צפויים שיבושי מים ברחבי העיר רחובות

הדו"ח כולל מידע רלוונטי לתושבים, כגון פרטים על תעריפי המים והביוב לצרכנים, פרטים על הטבות בתעריף המים לאוכלוסיות זכאיות מיוחדות, הסבר מפורט בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי, הסבר בדבר עדכון מספר הנפשות ליחידת דיור ועוד תדמיינו שיהיו 56 חברות חשמל עם 56 מנכ"לים, ברור שזה לא סביר
יש לנו חובה מוסרית כלפי האזרחים על מוצר צריכה כל כך בסיסית" צפי סיום התיקון וחזרת המים לשימוש: בשעה 6 בבוקר

הבאר השלישית: הלילה צפויים שיבושי מים ברחבי העיר רחובות

מירב הצריכה היא לרחצה 35% והדחת אסלות 33% , ורק לאחר מכן שתיה, בישול והדחת כלים 20%.

23
בקשה לייצוגית בכ
ח"כ איציק שמולי, יוזם החוק: "מדובר בחוק היסטורי ששם סוף לאחת העוולות הקשות ביותר בשוק המים
תאגיד המים של רחובות, צפוי להיות מושפע מחוק צמצום תאגידי המים
נתוני השקעות בתשתיות: מעת הקמת התאגיד ועד כה, בוצעו ברחבי העיר כ-35 פרויקטים של פיתוח ותשתיות המים והביוב בהיקף של כ-35 מיליון שקלים
הבאר השלישית: הלילה צפויים שיבושי מים ברחבי העיר רחובות
לדוגמה: נזילה שצרכן חויב בגינה בכ-10,000 שקלים תוזל לכ-300 שקלים בלבד
גם רמת הפלואור במים נמדדה ועומדת בתקן מידע רלוונטי נוסף לתושבים: הדו"ח מפרט מה נדרש לעשות במקרה של נזילת מים בצנרת הביתית, אשר מביאה לידי עליה בחשבון המים
בפועל, כך נטען, חרף אותו עיקרון מנחה שקבעה רשות המים בקשר לתעריפי המים והביוב, קיימת פגיעה מהותית בעיקרון השוויון העומד בבסיס קביעת כללי ותעריפי המים, באופן שבו אותו צרכן, בעבור אותה הצריכה, משלם בתאגיד מים אחד מחיר X, ואילו בתאגיד מים אחר נדרש הצרכן לשלם מחיר שונה - "לעתים גבוה יותר ולעתים נמוך יותר" רשות המים: לשנות את נוסחם של כללי המים במטרה לחדד את ההנחיות לשיטת החישוב הבקשה לאישור הוגשה על-ידי המבקשים באמצעות עו"ד עמית גנס, שצירף לבקשה את עמדת רשות המים, המצדדת בחלקה בלבד בעמדת המבקשים

בקשה לייצוגית בכ

קבענו את שינוי חישוב נזילות המים הלא צודקות.

9
דין וחשבון שנתי ראשון לתאגיד המים הרחובותי
לפי הנטען בבקשה לאישור, במצב הדברים בו רשות המים עצמה, שהיא הגוף האחראי על תאגידי המים והביוב, תומכת ומצדדת בטענות המבקשים, לפיהן מדובר בגבייה בלתי חוקית - זהו רק עניין של זמן עד שיודיעו שאר תאגידי המים על חדילת הגבייה
הבאר השלישית: הלילה צפויים שיבושי מים ברחבי העיר רחובות
שר הכלכלה אלי כהן: "במקרה של תאגידי המים הגולם קם על יוצרו
תאגיד המים של רחובות, צפוי להיות מושפע מחוק צמצום תאגידי המים
החוק קובע צמצום של תאגידי המים בכ-60%
אולם, מלבד תאגיד המים של רחובות שאיננו משיב בבקשה לאישור וחרף פניות מקדימות שנשלחו לכלל המשיבים כ-4 חודשים לפני הגשת הבקשה לאישור, לא הודיעו מי מהמשיבים על כוונתם לחדול מאותה הגבייה או על כוונה להשיב לידי הצרכנים את כספי היתר שנגבו מהם לכאורה במסגרת זו יחולק חשבון המים באופן נפרד מחשבון הארנונה
בשורה נוספת בחוק הנה הקלה משמעותית בגביית חובות המים, כמבצע לפיו החוב ייפרש ל-36 תשלומים ללא ריבית" הבקשה לאישור מציפה מספר שאלות, ובהן האם גביית חסר מהצרכנים שביצעו לכאורה תאגידי המים באופן כזה שהצרכן שילם מחיר מופחת על הצריכה , סופה בהשתת עלויות עודפות על יתר צרכני המים והביוב בישראל ובפגיעה ביתר צרכני המים

תאגיד המים של רחובות, צפוי להיות מושפע מחוק צמצום תאגידי המים

היתר הם צרכני גינון ציבורי, מוסדות העירייה, מקוואות, אתרי בניה, חקלאות ואחרים.

16
בקשה לייצוגית בכ
הפעילות השוטפת של תאגיד "הבאר השלישית" כוללת את אחזקת צנרת הביוב והמים, טיפול ואחזקה בבארות המים, בריכת האיגום ושתי תחנות הביוב בעיר, וכן הפקת חשבונות מים וגבייתם ומתן שירות לצרכני המים
עיריית רחובות
במסגרת זו, מוצע לקבוע כי מספרם של התאגידים האזוריים לא יעלה על 30
בקשה לייצוגית בכ
לפי טענות המבקשים בבקשה לאישור, נמצא כי המשיבים 23 תאגידי מים וביוב המהווים כמחצית מכלל תאגידי המים והביוב במדינת ישראל "מתעלמים מהוראות הדין וההנחיות המפורשות של רשות המים ומחשבים את אופן מתן כמות המים בתעריף נמוך לצרכניהם באופן שגוי, מוטעה ובלתי חוקי בעליל"