הזכות להפגין. הזכות להפגין

מבחינה מעשית, הקושי נובע מן הצורך לחזות כוונה של המפגינים כדי לאסור או להתיר את קיומה של ההפגנה האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? נוהג זה מקובל במרבית המדינות הדמוקרטיות
בית המשפט אף קבע, כי על המשטרה מוטל להגן על מפגינים מפני גורמים, המבקשים להתנכל להם, ולהקצות לשם כך משאבים שאלת המיקום מתעוררת גם בנוהג האוניברסיטאי בארצות הברית לתחום אזור להבעת מחאה שהוא מגודר ומרוחק מלב ההתרחשות

הזכותון למפגינה ולמפגין

החקיקה הבריטית מאפשרת איסור גורף על הפגנות באזור מסוים למשך שלושה חודשים; אך בפועל אין נטייה לאכוף את כל הסמכויות ולהגביל בצורה כזו את הזכות להפגין.

13
הזכותון למפגינה ולמפגין
גזירתה של הזכות להפגין מן הזכות לחופש הביטוי אינה פשוטה
הזכות להפגין
בתי המשפט הבריטיים נוטים לגישה שמרנית יותר
הזכות להפגין היא זכות יסוד דמוקרטית. איך היא קשורה ליחסי עבודה שאינם דמוקרטיים?
איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? כמו כן, בוחן בית המשפט את אופן הפעלת שיקול הדעת הכפופות לדין המנהלי על פי הדין המנהלי הנהוג בישראל
כאשר אין הדבר כך, המשטרה מוסמכת לפעול לשמירת הסדר הציבורי טענו כי תנאי זה לא מעוגן בתקנה או צו, הוא לא פורסם, ואין סמכות להטיל אותו על משתתפים במשמרת מחאה שממילא לא טעונה רישיון
ב-1997 ביקשה סיעת מר"צ לקיים תהלוכה בכביש בר-אילן בשבת, במחאה על סגירת הכביש השופט עווני חבש הדגיש, כי כשמדובר בדעה קיצונית, חריפה ובזויה, הקו המפריד בין שמירה על שלום הציבור לבין הגבלה ממשית של חופש הדיבור הוא דק עד מאוד

חופש ההפגנה

אין סתירה בין יהדות לדמוקרטיה ואנחנו חייבים לשמור על שתיהן.

20
הזכות להפגין
בכל מקרה, מומלץ לדרוש ולקבל העתק של תנאי רישיון ההפגנה ולוודא שכל התנאים שסוכמו ורק הם מתועדים בכתב
הזכות להפגין היא זכות יסוד דמוקרטית. איך היא קשורה ליחסי עבודה שאינם דמוקרטיים?
הדרישה אף מחייבת תא שטח גדול למספר קטן יחסית של מפגינים
חופש הביטוי והזכות להפגין
גם במשטר דמוקרטי אין לאפשר פגיעה מסוג זה, המהווה ניצול לרעה של הזכות להפגין
למשל, אם יש חשש שיהיו התפרעויות ומעשי אלימות של המפגינים או נגד המפגינים ולמשטרה יש באותו יום עוד אירועים רבים אחרים והפגנות נוספות באופן שהיא יודעת שלא תוכל להגן על שלום האזרחים כך למשל, באיטליה בה הזכות להפגין מעוגנת בחוקה נהרג מפגין ונפצעו רבים אחרים במהלך פיזור ההפגנות בגנואה לקראת כינוס ועידת ה-G8
המשטרה לא אמורה לפגוע בחופש התנועה ובפרטיותו של אדם שאינו חשוד בדבר — ובמיוחד בהקשר של הפגנה סוג זה של השתתפות יתרונו גם בפשטותו: הוא מאפשר לקבוצות אנשים שאין להם גישה לאמצעי התקשורת ולמקבלי ההחלטות לקחת חלק פעיל בעיצוב סדר היום הציבורי ולהשמיע את דברם בדרך ישירה שאינה מצריכה מימון או תכנון ארוך טווח

תפילה, הפגנה וכיבוש. היהודים נגד הישראלים

בהמשך פסק הדין מסבירים השופטים כי "זכות זו אינה מוחלטת.

26
הזכות להפגין וגבולותיה
המשטרה פיזרה חלק מן ההפגנות בטענה כי פעלה על פי חוק לאחר שהפעילה את שיקול דעתה כנדרש
הזכות להפגין ✔הידבקות בהפגנות הקורונה, למה מותרות הפגנות של מפיצי מחלות אנרכיסטים? האם יש הידבקות המונית בהפגנות? הפגנות ובריאות הציבור, הפגנות ...
חוק היסוד מחייב את כל רשויות השלטון לכבד את הזכויות הנזכרות בו
הזכות להפגין היא זכות יסוד דמוקרטית. איך היא קשורה ליחסי עבודה שאינם דמוקרטיים?
מספר המפגינים הוא ללא ספק גורם משפיע, המעיד על כוח הגיוס של הסוגיה; אך לא רק - גורמים אחרים כמו פעילות מחאה ממושכת במסגרת רחבה יותר, אהדה תקשורתית, זהות המשתתפים ועצם העיתוי תקופת בחירות, למשל הם רכיבים התורמים להצלחתה של הפגנה או להתפוגגות השפעתה לאחר שהתפזרה