הומו ספיאנס. הגודל לא קובע

המינים מסודרים אנכית על פי דמיון כללי ביניהם, אך קשה לקבוע במדויק איזה מין התפצל מאיזה מין אחר הערכות אחרות נוקבות בשיעור נמוך יותר כמו 50%
במשך תקופה זו הן הגיעו באופן בלתי-תלוי להשגים תרבותיים מקבילים אבל שונים מהשגי העולם הישן, כמו חקלאות המבוססת על ביות הצמחים ובעלי-החיים המקומיים ביבשת אמריקה, פיתוח צורות ייחודיות משלהן, מבוסס תצפיות , ומתמטיקה הכוללת את מושג ה עצם זו מפותחת וזהה בצורתה לזו של בני-אדם מודרניים, ומכך הסיקו החוקרים שהניאנדרטלים היו מסוגלים אנטומית לדבר

הומו נאלדי

אלימות פיזית נגד בני אדם אחרים משמשת להשגת רווח חומרי, ל, להבעת רגשות, ליישוב וחילוקי דעות, ואף כ.

7
האדם הניאנדרטלי
נחיתות כזו עשויה להסביר את נדירות העדויות הארכאולוגיות לאמנות, טקסיות וחשיבה סימבולית אצל הניאנדרטלים, ואת נחיתותם בתחרות מול בני-אדם מודרניים אנטומית, שבגללה אולי נכחדו
הומו נאלדי
ואולם הם לא ייחשבו בהכרח כעתיקים ביותר אצל חוקרים רבים המסווגים למין הומו ספיינס גם ניאנדרטלים, ומשום כך גם את האבות הקדמונים המשותפים לניאנדרטלים ולבני-אדם בני-ימינו, אשר חיו לפני למעלה מ-600 אלף שנה לפי חישובי שעון מולקולרי
הומו ספיאנס אידלטו
Is the romantic—sexual kiss a near human universal?
בני-אדם מודרניים מוקדמים לפי חלוקה זו הם בעלי מאפיינים ארכאיים שונים כדוגמת רכס גבות בולט יותר, קופסת מוח נמוכה ומאורכת יותר, בליטת סנטר פחות מפותחת ומבנה שלד וגולגולת פחות עדין על-מנת לבודד ולהגן על עצמם מאיתני הטבע, בני-אדם פיתחו טכנולוגיות בנייה מעץ, אבן, לבני חימר ו, וטכנולוגיות לבוש, בתחילה מעור ופרווה, ולאחר מכן מ , טבעיים כמו , ו, ולבסוף גם
תרבות זו מתאפיינת בשילוב של כלי-אבן מוסטריים עם חודי משוכללים יותר, חודי עצם ו לקישוט עשויים מ ומשיני חיות מחוררות Proceedings of the National Academy of Sciences

הומו נאלדי

אופן קביעת הזוויג באדם אף הוא זהה לזה של שאר היונקים: בתאי הנקבות נמצאים זוג XX, בעוד שבתאי הזכרים נמצא אחד מזווג ל קטן יותר.

2
אדם
ו קטנות, מונעות ב ובמפרשים פשוטים, אִפשרו שיט חופים ואִכלוס נרחב של איים הסמוכים ליבשת, דוגמת איי , איי והאיים , אך לא היו מסוגלות לצלוח אוקיינוסים נרחבים, ורק האימפריות העשירות ביותר היו בעלות יכולת לסלול ציבוריות שהאיצו את התעבורה כמה מונים, ולאחר המצאת ה גם הכפילו פי כמה וכמה את משקל המטען שניתן היה לשנע
הגודל לא קובע
נמצאו ראיות שקצב ה האנושית אף הואץ בעשרות אלפי השנים האחרונות, כתוצאה מהגידול באוכלוסייה המגדיל את מספר ה החדשות המופיעות בה
אדם
במשך עשרות אלפי שנים עודדה התפתחות ריכוז גבוה של מלנין בעור בני-אדם באזורים גאוגרפים שבהם קרינת השמש חזקה, כמנגנון הגנה מהאפקט המסרטן שלה, ולריכוז נמוך של מלנין בעור בני אדם באזורים גאוגרפים מעוטי קרינה, המאפשר לקרני שמש לחדור לעור ולסייע ביצירת