בנק משכן טלפון. סניפי בנק בישראל

מספר טלפון של סניפי בנק הפועלים האתר שמרכז מידע אודות סניפי בנק בישראל טלפון בנק הפועלים בנק הפועלים סניף 3 08-6513432 בנק הפועלים סניף 55 08-9265725 בנק הפועלים סניף 56 09-8948960 בנק הפועלים סניף 60 03-7140777 בנק הפועלים סניף 61 03-7702200 בנק הפועלים סניף 63 03-7931800 בנק הפועלים סניף 69 04-9535547 בנק הפועלים סניף 72 04-6329500 בנק הפועלים סניף 89 03-9516927 בנק הפועלים סניף 90 04-9069200 בנק הפועלים סניף 91 03-7344822 בנק הפועלים סניף 110 03-5634200 בנק הפועלים סניף 153 03-9101422 בנק הפועלים סניף 158 02-6504338 בנק הפועלים סניף 159 03-5674377 בנק הפועלים סניף 160 08-9110303 בנק הפועלים סניף 161 08-9785700 בנק הפועלים סניף 167 09-8640217 בנק הפועלים סניף 168 04-9879200 בנק הפועלים סניף 169 04-8471060 בנק הפועלים סניף 170 03-5676600 בנק הפועלים סניף 173 08-6720011 בנק הפועלים סניף 174 09-9700700 בנק הפועלים סניף 175 03-7217600 בנק הפועלים סניף 176 03-6017600 בנק הפועלים סניף 177 08-6292271 בנק הפועלים סניף 184 03-5673600 בנק הפועלים סניף 201 03-6982209 בנק הפועלים סניף 202 04-6621303 בנק הפועלים סניף 203 04-6774323 בנק הפועלים סניף 208 03-7963212 בנק הפועלים סניף 211 04-8117500 בנק הפועלים סניף 213 02-6442457 בנק הפועלים סניף 228 09-7499226 בנק הפועלים סניף 234 03-9435227 בנק הפועלים סניף 235 03-9488219 בנק הפועלים סניף 237 03-9204519 בנק הפועלים סניף 240 04-9086218 בנק הפועלים סניף 251 08-9266911 בנק הפועלים סניף 266 03-7236600 בנק הפועלים סניף 269 08-8651774 בנק הפועלים סניף 286 03-9757701 בנק הפועלים סניף 288 08-9154163 בנק הפועלים סניף 289 08-6718890 בנק הפועלים סניף 290 02-6472200 בנק הפועלים סניף 291 02-5423201 בנק הפועלים סניף 292 08-9149300 בנק הפועלים סניף 296 03-7700400 בנק הפועלים סניף 391 03-9555400 בנק הפועלים סניף 394 09-7777200 בנק הפועלים סניף 399 08-9523200 בנק הפועלים סניף 407 09-7760426 בנק הפועלים סניף 410 03-9723800 בנק הפועלים סניף 412 08-9480222 בנק הפועלים סניף 418 04-9946118 בנק הפועלים סניף 421 04-6640201 בנק הפועלים סניף 436 02-5415790 בנק הפועלים סניף 438 08-8621110 בנק הפועלים סניף 446 02-9902444 בנק הפועלים סניף 447 03-9005400 בנק הפועלים סניף 448 02-5705600 בנק הפועלים סניף 449 04-6567739 בנק הפועלים סניף 450 03-6371502 בנק הפועלים סניף 452 08-9314500 בנק הפועלים סניף 453 03-5769090 בנק הפועלים סניף 454 08-6208400 בנק הפועלים סניף 455 09-8640333 בנק הפועלים סניף 456 04-8561333 בנק הפועלים סניף 457 02-5315222 בנק הפועלים סניף 458 04-6477111 בנק הפועלים סניף 459 09-8640218 בנק הפועלים סניף 462 09-8534200 בנק הפועלים סניף 464 04-6648300 בנק הפועלים סניף 465 03-9409200 בנק הפועלים סניף 469 03-7145249 בנק הפועלים סניף 470 04-6093300 בנק הפועלים סניף 472 04-6955700 בנק הפועלים סניף 474 03-6988888 בנק הפועלים סניף 475 03-9077111 בנק הפועלים סניף 476 09-8307200 בנק הפועלים סניף 477 08-6242118 בנק הפועלים סניף 478 04-6168400 בנק הפועלים סניף 479 04-6189400 בנק הפועלים סניף 484 04-8848805 בנק הפועלים סניף 486 08-9918904 בנק הפועלים סניף 500 03-5141616 בנק הפועלים סניף 503 03-6362505 בנק הפועלים סניף 504 03-7659340 בנק הפועלים סניף 506 09-7757228 בנק הפועלים סניף 507 03-6360560 בנק הפועלים סניף 508 03-5650301 בנק הפועלים סניף 509 03-7142777 בנק הפועלים סניף 510 03-6928160 בנק הפועלים סניף 511 03-5422339 בנק הפועלים סניף 515 03-5674395 בנק הפועלים סניף 516 03-5554420 בנק הפועלים סניף 517 03-5151830 בנק הפועלים סניף 520 02-6548787 בנק הפועלים סניף 521 03-5008145 בנק הפועלים סניף 522 03-5020455 בנק הפועלים סניף 524 03-5312424 בנק הפועלים סניף 527 03-5264152 בנק הפועלים סניף 528 03-6754646 בנק הפועלים סניף 529 03-5210351 בנק הפועלים סניף 531 03-5675522 בנק הפועלים סניף 532 03-6935769 בנק הפועלים סניף 533 02-5311519 בנק הפועלים סניף 535 03-5200606 בנק הפועלים סניף 536 08-9345816 בנק הפועלים סניף 537 03-7531625 בנק הפועלים סניף 538 02-5724230 בנק הפועלים סניף 539 03-5555619 בנק הפועלים סניף 540 08-8688926 בנק הפועלים סניף 541 02-6494549 בנק הפועלים סניף 542 04-6868227 בנק הפועלים סניף 543 03-5721719 בנק הפועלים סניף 544 08-9371236 בנק הפועלים סניף 546 03-6713120 בנק הפועלים סניף 547 08-6202249 בנק הפועלים סניף 548 04-6119245 בנק הפועלים סניף 549 04-6627228 בנק הפועלים סניף 550 04-6659226 בנק הפועלים סניף 551 09-8980228 בנק הפועלים סניף 552 03-9255366 בנק הפועלים סניף 555 03-9688438 בנק הפועלים סניף 556 08-9939927 בנק הפועלים סניף 557 03-5301818 בנק הפועלים סניף 558 03-6073223 בנק הפועלים סניף 559 09-7645353 בנק הפועלים סניף 562 04-8600600 בנק הפועלים סניף 564 08-6407228 בנק הפועלים סניף 567 03-6927170 בנק הפועלים סניף 568 03-6462849 בנק הפועלים סניף 569 02-6225130 בנק הפועלים סניף 570 08-6291729 בנק הפועלים סניף 572 03-9682098 בנק הפועלים סניף 573 03-5385810 בנק הפועלים סניף 574 02-5679151 בנק הפועלים סניף 575 09-8607580 בנק הפועלים סניף 576 04-6557785 בנק הפועלים סניף 577 03-5157349 בנק הפועלים סניף 578 04-6340222 בנק הפועלים סניף 579 03-7144616 בנק הפועלים סניף 580 03-7144582 בנק הפועלים סניף 581 04-6788200 בנק הפועלים סניף 582 08-9735353 בנק הפועלים סניף 583 08-6305200 בנק הפועלים סניף 584 09-9715255 בנק הפועלים סניף 585 02-6467219 בנק הפועלים סניף 586 003-7357400 בנק הפועלים סניף 588 02-5651588 בנק הפועלים סניף 591 04-8141216 בנק הפועלים סניף 594 08-6476628 בנק הפועלים סניף 595 03-7144770 בנק הפועלים סניף 598 09-8302228 בנק הפועלים סניף 599 02-6493454 בנק הפועלים סניף 600 03-5674449 בנק הפועלים סניף 602 03-5206233 בנק הפועלים סניף 603 03-6300433 בנק הפועלים סניף 604 03-5122630 בנק הפועלים סניף 605 03-5424615 בנק הפועלים סניף 606 03-6402245 בנק הפועלים סניף 607 03-6360225 בנק הפועלים סניף 608 03-6941444 בנק הפועלים סניף 609 03-7252256 בנק הפועלים סניף 610 03-6452155 בנק הפועלים סניף 611 03-5155558 בנק הפועלים סניף 612 09-8604898 בנק הפועלים סניף 613 03-6752662 בנק הפועלים סניף 614 03-6710617 בנק הפועלים סניף 615 08-9445903 בנק הפועלים סניף 616 03-9391298 בנק הפועלים סניף 617 03-5391133 בנק הפועלים סניף 618 08-9259358 בנק הפועלים סניף 620 04-6329583 בנק הפועלים סניף 621 04-6182222 בנק הפועלים סניף 622 04-6279067 בנק הפועלים סניף 624 04-6182316 בנק הפועלים סניף 625 04-6393580 בנק הפועלים סניף 626 09-7475949 בנק הפועלים סניף 627 09-7648580 בנק הפועלים סניף 628 09-9598590 בנק הפועלים סניף 629 09-9716227 בנק הפועלים סניף 630 03-5481344 בנק הפועלים סניף 631 08-6292389 בנק הפועלים סניף 632 08-6503343 בנק הפועלים סניף 633 08-9929294 בנק הפועלים סניף 634 03-9687459 בנק הפועלים סניף 635 03-9480115 בנק הפועלים סניף 636 08-9383119 בנק הפועלים סניף 637 08-9184814 בנק הפועלים סניף 638 03-5025398 בנק הפועלים סניף 639 03-5020890 בנק הפועלים סניף 640 03-5721515 בנק הפועלים סניף 641 03-6925060 בנק הפועלים סניף 642 03-5001343 בנק הפועלים סניף 643 03-5570753 בנק הפועלים סניף 644 08-6361202 בנק הפועלים סניף 645 08-6875191 בנק הפועלים סניף 646 08-8631740 בנק הפועלים סניף 647 08-8688717 בנק הפועלים סניף 648 08-8588685 בנק הפועלים סניף 649 08-6801885 בנק הפועלים סניף 650 08-6721989 בנק הפועלים סניף 651 08-6742426 בנק הפועלים סניף 652 09-8994125 בנק הפועלים סניף 653 09-8970227 בנק הפועלים סניף 654 09-7960345 בנק הפועלים סניף 655 03-5777322 בנק הפועלים סניף 656 03-5300240 בנק הפועלים סניף 657 03-5389155 בנק הפועלים סניף 658 08-8514158 בנק הפועלים סניף 659 04-6129227 בנק הפועלים סניף 660 08-9371815 בנק הפועלים סניף 661 09-7476580 בנק הפועלים סניף 663 03-5008686 בנק הפועלים סניף 664 03-5778210 בנק הפועלים סניף 665 09-7754227 בנק הפועלים סניף 666 04-6199227 בנק הפועלים סניף 667 03-9681100 בנק הפועלים סניף 668 08-6292249 בנק הפועלים סניף 670 08-6621566 בנק הפועלים סניף 671 08-6543352 בנק הפועלים סניף 672 08-6596120 בנק הפועלים סניף 673 04-6268245 בנק הפועלים סניף 674 03-5421216 בנק הפועלים סניף 675 09-8973227 בנק הפועלים סניף 676 03-7551220 בנק הפועלים סניף 677 03-9386012 בנק הפועלים סניף 678 09-7612227 בנק הפועלים סניף 679 09-7474895 בנק הפועלים סניף 680 09-9598246 בנק הפועלים סניף 681 03-5269355 בנק הפועלים סניף 683 03-6754130 בנק הפועלים סניף 684 03-5722733 בנק הפועלים סניף 685 08-9259455 בנק הפועלים סניף 686 08-6755898 בנק הפועלים סניף 688 03-9204320 בנק הפועלים סניף 689 03-5119457 בנק הפועלים סניף 690 02-6207767 בנק הפועלים סניף 691 02-6441454 בנק הפועלים סניף 692 02-9905299 בנק הפועלים סניף 694 02-6465225 בנק הפועלים סניף 695 02-5320249 בנק הפועלים סניף 696 02-6265222 בנק הפועלים סניף 698 02-5005245 בנק הפועלים סניף 699 02-5841419 בנק הפועלים סניף 700 04-8612050 בנק הפועלים סניף 701 04-8353359 בנק הפועלים סניף 702 04-8298454 בנק הפועלים סניף 703 04-8508222 בנק הפועלים סניף 704 04-8305081 בנק הפועלים סניף 705 04-8683050 בנק הפועלים סניף 706 04-8475153 בנק הפועלים סניף 707 04-8546050 בנק הפועלים סניף 708 04-8590358 בנק הפועלים סניף 709 04-8591218 בנק הפועלים סניף 712 04-8209250 בנק הפועלים סניף 713 04-9877050 בנק הפועלים סניף 714 04-6994835 בנק הפועלים סניף 715 04-6915570 בנק הפועלים סניף 716 04-9959266 בנק הפועלים סניף 717 04-6489070 בנק הפועלים סניף 718 04-6955980 בנק הפועלים סניף 719 04-9039228 בנק הפועלים סניף 720 04-8476350 בנק הפועלים סניף 721 04-8479050 בנק הפועלים סניף 722 04-9598055 בנק הפועלים סניף 723 04-6798488 בנק הפועלים סניף 724 04-6678228 בנק הפועלים סניף 726 04-6477300 בנק הפועלים סניף 727 04-6524615 בנק הפועלים סניף 728 04-6448055 בנק הפועלים סניף 729 04-8780645 בנק הפועלים סניף 730 04-8748590 בנק הפועלים סניף 731 04-9059528 בנק הפועלים סניף 732 04-8681410 בנק הפועלים סניף 733 04-6027201 בנק הפועלים סניף 735 04-9539455 בנק הפועלים סניף 736 04-8681410 בנק הפועלים סניף 737 04-9017222 בנק הפועלים סניף 738 04-6098228 בנק הפועלים סניף 741 04-6102227 בנק הפועלים סניף 742 04-8109250 בנק הפועלים סניף 743 04-8749451 בנק הפועלים סניף 744 04-6875218 בנק הפועלים סניף 745 04-8296600 בנק הפועלים סניף 746 04-8789954 בנק הפועלים סניף 747 04-9900785 בנק הפועלים סניף 748 02-5683550 בנק הפועלים סניף 749 09-8602023 בנק הפועלים סניף 752 03-9718019 בנק הפועלים סניף 753 03-5436625 בנק הפועלים סניף 754 03-5421324 בנק הפועלים סניף 755 04-8291200 בנק הפועלים סניף 756 03-5553140 בנק הפועלים סניף 757 09-7701790 בנק הפועלים סניף 758 03-5576780 בנק הפועלים סניף 759 03-6504818 בנק הפועלים סניף 761 03-9394398 בנק הפועלים סניף 762 08-9425240 בנק הפועלים סניף 763 08-9970656 בנק הפועלים סניף 765 03-7679828 בנק הפועלים סניף 766 08-8548037 בנק הפועלים סניף 767 03-6501517 בנק הפועלים סניף 768 03-9637151 בנק הפועלים סניף 769 03-5481445 בנק הפועלים סניף 770 08-6406870 בנק הפועלים סניף 771 09-8631040 בנק הפועלים סניף 772 03-6232636 בנק הפועלים סניף 773 03-6711200 בנק הפועלים סניף 774 03-9722770 בנק הפועלים סניף 776 03-5427247 בנק הפועלים סניף 777 03-6304319 בנק הפועלים סניף 778 03-6462640 בנק הפועלים סניף 780 03-6231729 בנק הפועלים סניף 781 03-5645769 בנק הפועלים סניף 782 02-5698554 בנק הפועלים סניף 783 02-6207167 בנק הפועלים סניף 784 02-5320733 בנק הפועלים סניף 785 03-5021049 בנק הפועלים סניף 788 03-6905217 בנק הפועלים סניף 791 04-8471053 בנק הפועלים סניף 792 04-8782425 בנק הפועלים סניף 794 03-7146600 בנק הפועלים סניף 795 03-5675522 בנק הפועלים סניף 797 03-5675792 בנק הפועלים סניף 799 03-5673333 בנק הפועלים סניף 877 03-6532407 תוכנית זו מאפשרת ללווים להם נולד ילד חדש במשפחה לא לשלם את תשלומי המשכנתא במשך 3 חודשים רצופים
בזכאות פועלים אתם מקבלים משכנתא בריבית מועדפת על פי פעילותכם הבנקאית המידע המתקבל עוזר למבקש המשכנתא לקבל תמונה עדכנית על מבנה של מסלולי המשכנתא על פי הרכיבים השונים

בנק הפועלים מודיעין

זה מעניק לבנק פועלים משכנתאות יתרון גדול על בנקים אחרים, שאינם חולשים על נתח שוק כה גדול כמו בנק הפועלים.

5
בנק הפועלים משכן סניפים
מדריך המשכנתאות של בנק משכן פועלים למשכנתאות מספק לכול המתעניינים בלקיחת משכנתא לצורך קניית דירה או בית, מידע יסודי, מעמיק ונרחב בנוגע לכול התהליך של קניית הבית החל מהדרכה מדויקת כיצד ניתן לקבל משכנתא וכלה בהסבר מפורט על החיים עם תשלומי המשכנתא, את המדריך אפשר לקרוא באתר האינטרנט של בנק משכן פועלים משכנתאות או לקבלו בחינם בסניפי הבנק
03
תוכלו לקבל מענה לכל שאלה, החל מרגע קבלת כספי המשכנתא
מספר טלפון של סניפי בנק הפועלים
דורי מרכז קייזר 71725 מודיעין 14 אוצר החייל 495 רמת פולג גיבורי ישראל 5 א
החלטה שכזו צריכה להתבסס על פרמטרים רבים, כמו מוניטין הבנק, הטבות שניתן לקבל בו, התנאים שהבנק מציע בעת נטילת ההלוואה, כמו ריבית, מסלולי המשכנתא, עמלות שכרוכות בפירעון מוקדם ועוד למען הסר ספק אתר זה לא משתיך לחברות תקשורת כגון בזק, פלאפון או הוט
בנק משכן פועלים למשכנתאות מציע ללקוחות שכבר יש להם משכנתא והם רוצים לקנות דירה חדשה, אפשרות של גרירת משכנתא גם אם הם עדיין לא סיימו את תשלומי המשכנתא הישנה, גרירת משכנתא אצל בנק משכן פועלים משכנתאות מתאפשרת רק לאחר שהבנק מקבל ביטחונות בנוגע לדירה החדשה, אם עדיין הדירה החדשה לא נרכשה ניתן לתת לבנק ערבות בנקאית להבטחת המשכנתא בתקופת הביניים הריבית היא הסכום הנוסף שעל הלקוח לשלם בנוסף להחזר סכום ההלוואה והיא הרווח של הבנק וההגנה עליו

בנק הפועלים מודיעין

עובד בעצם כמחלקה נפרדת בתוך הבנק שנקראת בנק משכן.

1
בנק הפועלים למשכנתאות טלפון, סניפים והטבות של משכנתא פועלים!
למידע מלא על שעות פעילות המוקד יש איזה מידע ניתן לקבל במענה הקולי? בישראל שוק המשכנתאות מרוכז באופן טבעי על ידי הבנקים, כאשר ישנם ייעודיים שמיועדים למשכנתאות בלבד — לרוב אלו חברות בנות של הבנקים המסחריים עצמם
בנק הפועלים משכן סניפים
אתר משכנתא גורו אינו קשור בקשר עסקי עם הבנקים וחברות השונות והמידע ניתן כשירות לגולשים בלבד
בנק הפועלים משכן סניפים
חדש ב"פועלים באינטרנט" - מידע מקיף על המשכנתא שלכם הכולל תאריך התחלה ותאריך סיום, סוג הריבית וסוג הצמדה, יתרה לתשלום ועוד