חתן וכלה. פסוקים להזמנה

באותו עניין גם דורשים את הפסוק: "זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך" : שתמיד תזכרו את האהבה שהייתה ביניכם בשעת הכלולות, בתקופת האירוסין ולא תכנסו לשגרה היו שהעירו על מנהג זה שראוי לשיר גם את הקול החמישי, שהוא הקול העיקרי
לפי הכלל "סמוך לחתימה מעין החתימה", כלומר בברכה ארוכה צריך לסיים במעין הרעיון שעליו מברכים, היות שהחתימה היא "משמח חתן עם הכלה" סיימו את הברכה בקול מצהלות חתנים שמשמעותם כמו קול התודה מנהג זה קדום מאוד, כפי שמובא בספר "" מתלמידי רש"י : ומושיבין אותם החתן והכלה בכילה ומשוררים לפניהם "קול ששון וקול שמחה, ישמח חתן בכלה, עתה יזכה לחמישה קולות"

שבת חתן

בספר '' נכתב שהטעם שנהגו לזרוק על החתן אגוזים ושקדים בשעה שעולה לתורה, הוא לרמז, משום ש'אגוז' ב '', לרמז למאמר חז"ל שחתן 'מוחלין לחתן על כל עוונותיו', וכן השקדים ממהרים להוציא את פירותיהם, כך מברכים את החתן שיזכה להעמיד תולדות ללא שום עיכוב.

22
פסוקים להזמנה
אף שכיום לא נוהגים כך כמבואר ב"" משום שחסרה הרגשת השמחה, אבל בשבת שלפני שהשמחה מורגשת יש לנהוג כן, ולכן מנהג תימן לומר בשבת זו את ברכת 'שהשמחה במעונו'
ביאור:לקט דברי תורה קצרים לחתונה
שכן חתן דומה למלך נאמר לאחר החתונה
ביאור:לקט דברי תורה קצרים לחתונה
אם כך, מדוע נדרש מאיתנו לשמח את החתן והכלה ביום שלכאורה הוא המאושר ביותר בחייהם?! אז בין כל השמחות, הריקודים והצ'קים, העניקו לחתן ולכלה גם ברכה לחתונה או ברכה ליום הנישואין שהיא אישית, מרגשת, מקורית ומיוחדת, כזאת שהם יוכלו לקרוא ביום המחרת
אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק, עמוק, עמוק במימיו טבעת זהב אלא שהברכה היא שקולות החתן והכלה כפי שהם היום: "פוצי מוצי" וכו' ישמעו גם בעתיד כאשר יהיו זוג ותיק
יש הנוהגים בעיקר בקהילות החסידיות לזמר לחתן גם בשבת בבוקר בדרכו לבית הכנסת

חמישה קולות

ב"קול אומרים הודו" - הם מודים בקול צהלתם לה', ואומרים 'הודו לה' צבאות'.

ברכה לחתונה
טעם נוסף למנהג השמחה בשבת לפני הנישואין, מבואר בתלמוד , שניתן לומר ברכת שהשמחה במעונו עוד לפני החתונה, מהזמן בו מכינים את צורכי סעודת החתונה, כי השמחה על הקמת בית בישראל מתחילה כבר בהכנת צורכי החתונה
ביאור:לקט דברי תורה קצרים לחתונה
מקור המנהג הוא בדברי התלמוד במסכת ברכות שם נזכר שהיו זורקים לפני החתן והכלה בשעה שנכנים לחופה קליות ואוגזים: "ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה, וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה אבל לא בימות הגשמים"
ביאור:לקט דברי תורה קצרים לחתונה
בבאור הביטוי "'עובר בחמישה קולות"' נאמרו כמה פירושים