מדד אגח כללי. מדד כללי: הרכב מדד

יישום סטנדרטים בינלאומיים ביולי 2010 יישמה הבורסה מתודולוגיה חדשה המבוססת על עקרונות מתודולוגיית המדדים של חברת המדדים הבינלאומית FTSE ככל שהמדד מותאם יותר למעקב של מוצרים פיננסים, כך איכותו כמדד השקעה גבוהה יותר
בנוסף, שלא כמו במדדים המסורתיים שרמתם נקבעת על-פי שערי עסקאות, מדד VTA35 מחושב על-פי ציטוטי מחירי קניה ומכירה של אופציות "סביב הכסף", דהיינו אופציות שמחיר המימוש שלהן קרוב לרמת מדד ת"א-35 במועד החישוב מכאן שיש חשיבות לבחון טרם השקעה במדד אג"ח את המח"מ שמאפיין אותו, אשר עשוי לגלות מהי רמת סיכון הריבית הגלומה במוצר שעוקב אחריו

5 כללי זהב לבחירת מדד » אינדקס מחקר ופיתוח מדדים

עם זאת, המתודולוגיה של מדדים אלו אינה מאפשרת למוצרים פיננסים, כדוגמת מוצרים עוקבי מדד, לחקות את ביצועי המדד.

מדד אגח כללי 2018
עדכון חודשי מאפשר למדד "לספוג" את ההתפתחויות בשוק האג"ח בצורה מיטבית
מדד אגח כללי 2018
של מדד אינו חייב להיות בעל משמעות אם כי יכול שיהיה כן , אולם, היחס בין שני מספרי מדד שונים מצביע על השינוי ברמת המאפיין אותו המדד מייצג
אתר הבורסה
מדד אג"ח יכול להיות מתומחר בתשואה פנימית "סולידית" של 2%-3%, אולם חשיפתו למטבע שונה ממטבע המוצר, עשויה לגרום לתוצאה הסופית להיות שונה משמעותית מאותה תשואה פנימית
זה קרה ב-2008, השנה שבה משבר האשראי העולמי הגיע לשיאו וטלטל את השווקים בכל העולם כתוצאה מכך נוסף מספר משמעותי של אגרות חוב רשימת אגרות החוב שעומדות בקריטריונים של מדדי תל-בונד ומשפחת מדדי התל בונד הורחבה בהתאם
Morgan Government Bond — EM Global Core, נהיה חשופים, לטוב או לרע, לביצועים של שוקי האג"ח הממשלתיות בשווקים מתעוררים הירידות ב-2018 חדות מאלו של 2008 מדד אג"ח כללי רשם מתחילת השנה ירידה חדה יותר מזאת שנרשמה במשבר האשראי העולמי 2008

אתר הבורסה

על אף מאמצנו להנגיש את הדפים באתר, לא מן הנמנע שחלקים באתר טרם הנוגשו.

24
מדד כללי: הרכב מדד
לרוב, השקעה ישירה באג"ח מתמקדת במספר מצומצם של סדרות, כך שהמשקיע חשוף לסיכונים שונים הגלומים באותן אגרות: עליית תשואות, פתיחת מרווחי אשראי, וכמובן חדלות פירעון במצבי קיצון
אתר הבורסה
מדדים אלו יכולים לשמש בתור נכסי בסיס גם למוצרים פיננסיים מורכבים כגון נגזרים
מדד
אם התכוונתם למדדים ספציפיים שונים, ראו