קש חתמים. הצעה לביטוח רכב מעל 3.5 טון

על שאלה זו משיב אני בשלילה המענה לכך הוא שכאמור, כלפי קש חתמים וצ'יינה מוטורס התובעת היא צד שלישי שתובע את נזקיו, וכלפיהן על התובעת לעמוד בנטל השכנוע ולהוכיח את תביעתה
מבאקה אל גרביה, יכול להיות? אכן, לא אחת קורה שניתן פסק-דין בהעדר התייצבות או הגנה כלפי נתבע בתחילת ההליך, וזה נותר על כנו אף אם התביעה נדחית בסופו של יום כלפי יתר הנתבעים הגם שניתן לסבור שפסק-דין שכזה יבוטל בגמישות יחסית בהמשך נקבע שכתב ההגנה שהוגש הוא זה שישמש את קש חתמים וצ'יינה מוטורס ראו, סעיף 3 להחלטה מיום 8

התפוצצות צמיג אינה בהכרח בגדר גורם זר מתערב שלא ניתן לצפותו

לא שמעתי כלום אמרתי לו כן" עמ' 23 שורה 30 לפרוטוקול ואילך.

11
הצעה לביטוח רכב מעל 3.5 טון
הצעה לביטוח רכב מעל 3.5 טון
לסיכום, התרשמותי הכללית מעדותו של אביתר ומהתנהגותו הייתה שלילית מאוד גם כן
חברת המזון נטו מלינדה תובעת 178 אלף שקל מסוכנות אקורד
אתה זוכר אירוע תאונתי בין באגר למשאית שאתה היית עד לו? התובעת הגישה תביעה נגד בעלת המשאית, הנתבעת 1, ומבטחת רכבה, קש אולם בקדם המשפט הראשון הודיעה קש חתמים שהיא תכיר בכיסוי הביטוחי של צ'יינה מוטורס, מבלי לגרוע מהכחשת החבות כלפי התובעת עמ' 2 שורות 10-9 לפרוטוקול מיום 10
כן מוסיף מר נחמיאס כי הוא מבוטח על-ידי קש חתמים, "ומשכך על נתבעת 1 לשאת בכל תשלום בו יחויב

התפוצצות צמיג אינה בהכרח בגדר גורם זר מתערב שלא ניתן לצפותו

המבוטחת של הראל היא חברה בשם תומר ונונו בע"מ.

5
התפוצצות צמיג אינה בהכרח בגדר גורם זר מתערב שלא ניתן לצפותו
שאול: אז מה, תוך כדי שעבדת על הבאגר המשאית התנגשה בך? אביתר העיד שהמשאית לא הייתה מאוישת בעת התאונה עמ' 15 שורות 9-5 לפרוטוקול
בית משפט השלום בהרצליה 5622
הצעה לביטוח רכב מעל 3.5 טון
פסק-דין שניתן נגד הנהג בתביעה בה נתבע הוא ביחד עם המבטח אינו עלול לפגוע במבטח שהתגונן, מפני שהגנתו של זה בעינה עומדת ובירור היא צריכה