מנהגי חג השבועות. הודו

בחג השבועות מחלק השמש בבית הכנסת חלק כחלק לכל איש ואיש עשבים המריחים בשעה שמנגן הש"ץ האל בתעצומות של"ה מסכת שבועות דף ק"פ ע"ב מכיון שעדיין לא היו מיומנים בשחיטה, אכלו בינתיים מאכלי חלב
בשל הקורבנות הרבים שהיו מובאים באותו זמן, התקבל הכינוי - "יום טבוח"

חג השבועות

לכן הימים שלאחריו שימשו להשלמת הבאת אותם קורבנות ולאכילתם של שלמי החגיגה לפי דעת בית הלל , כך שבמיוחד ביום שלמחרת חג השבועות היו מובאים קורבנות רבים, ונחשבים ששת הימים שלאחר השבועות כימים מיוחדים.

מנהגי חג השבועות
על פי תפיסה זו, בשר קשור לתאווה ואילו חלב למידות מתונות של חסד, רחמים והרמוניה, ערכים הנקשרים לתורה, לקבלת המצוות ולהשפעה הרצויה של התורה על האדם
שבועות
חג מתן תורה
חג השבועות הינו חג יוצא דופן
הראשון הוא , שאותו מקריבים בחג השבועות עצמו כמנחה מהחיטים הראשונות של השנה יש הנוהגים גם לקשור את מלכות בית דוד שיצאה מרות אל מתן תורה, שבה הצטוו ישראל להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש"
את הביכורים שמו בטנא, העשירים בטנא של כסף וזהב והעניים בסלי נצרים של ערבה קלופה טקסים אלו נהוגים גם במוסדות החינוך לגיל הרך ברחבי הארץ, המבקשים מהילדים להגיע עם חולצות לבנות ועם טנא המכיל את פירות העונה לכבוד החג

שבועות

.

23
חג מתן תורה
equalitydepot.com
מכיוון שחג המצות חל באופן קבוע ביום רביעי בשבוע, הספירה החלה תמיד ב-26 בחודש הראשון והעצרת כינוי לחג השבועות הייתה תמיד בט"ו 15 בסיון 'החודש השלישי' - בלשונם על פי ספירתם, ביום ראשון בשבוע
כל מנהגי ומצוות חג השבועות
וְהָיָה כִּי-תָבוֹא אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה, וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ
המשולשות ממולאות בבשר ויש בהם ,פנימיות״, כלומר חלק פנימי, סמוי, שלא רואים אותו מבחוץ הם פירשו את הפסוק: "וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת
יחד עם זאת, על פי רוב משלה הרצינות בהנחיות ובביצוען, ורשויות התנועה הקיבוצית גם הקפידו לדרוש דיווח מדוקדק מהקיבוצים מה נעשה באיזה יום בחג, מה היו התכנים, אילו פסוקים שימשו לשלטים הציבוריים ועוד לבסוף הם הציעו את הילדים ורק אז אלוקים התרצה

מצוות ומנהגי חג השבועות

לפני קריאת התורה, אחרי שקראו את הכוהן לעלות לתורה, ולפני שבירך, אומרים בקהילות אשכנז 'אקדמות' בניגון המקובל, והוא שבח גדול ועצום לבורא עולם ולעם ישראל שקיבלו התורה, ורוב הטוב הצפון להם ממנה לעתיד לבוא.

27
שבועות
הודו
בסיום מגילת רות, המתרחשת באזור בית-לחם, מסופר שרות המואבייה היא סבתא-רבתא של דוד המלך
חג מתן תורה