משרד הבטחון אגף השיקום. שירותים רפואיים

הטבות שונות במסגרת שירותים רפואיים הטבות כגון: דמי ביגוד, מענק נעליים, מענק לציוד משתחק, דמי חימום, דמי קירור וכד' — ניתנות לקבוצות נכים בהתאם לנכותם ועפ"י הוראות האגף — ראה פירוט בפרק הדן בהטבות בהמשך החוברת על פי ההצעה, אנשי מערכת הביטחון שנפגעו במהלך שירותם מפגיעות ומחלות "רגילות" לא יהיו זכאים לאותם תנאים שמקבלים חיילים שנפצעו במהלך פעילות מבצעית
על פי ממצא הדוח, בישראל קיים מחסור ברופאים מחוזיים של אגף השיקום וזאת לאור העובדה שהתקן של האגף בעניין רופאים מחוזים נקבע ב והוא כולל כ-21 משרות רופאים מחוזיים בלבד הטיפול הרפואי יינתן בכפוף לאישור הרופא המוסמך המחוזי

אגף השיקום במשרד הביטחון

בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול הרפואי, הציוד וההטבות הרפואיות הנלוות, אותן יקבל הזכאי בגין הנכות המוכרת.

משרד הביטחון: יותר מ
מי שנקבע על ידי רופא מוסמך מחוזי כאינו כשיר לעבודה עקב היותו בטיפול רפואי בשל נכותו המוכרת או בשל הנכות בגינה תבע
אגף השיקום במשרד הביטחון
במאי 2019 פורסם דו"ח של ,
משרד הביטחון: יותר מ
חובה שנתקיימו בו הקריטריונים המפורטים בהוראה 04
בחו"ל יקבל הזכאי החזר בגין הטיפול לו הוא נדרש ובכפוף לאישור מראש של הגורם שהוסמך לכך ע"י אגף השיקום ובהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות האגף עם הקמת המוסדות הרשמיים התמסדה הפעילות למען נפגעי הקרבות, מעמדם נקבע בחוק ולצורך הטיפול בהם הוקם אגף מיוחד ב - אגף השיקום
החברה תספק את התרופה באמצעות שליח עד הבית או לבתי המרקחת המשמשים כנקודת חלוקה, בהתאם לבחירת הזכאי בדו"ח נבדקו השירותים הרפואיים שמעניק האגף לנכי צה"ל בתקופה שבין ספטמבר 2017 לאוגוסט 2018

שירותים רפואיים

עם זאת, אלו שלא יהיו יותר זכאים לתנאים שמקבלים נכי צה"ל יוכלו לקבל הכרה כנפגעי עבודה ויקבלו טיפול מותאם מ.

5
שירותים רפואיים
הוא מעורב שותף בתהליך השיקום והתעסוקה, לרבות החלטה על אי כושר עבודה
אגף השיקום
לאחר קבלת אישור רופא אמון, יעודכן הזכאי על גובה ההחזר המאושר בגין הטיפול שנדרש
שירותים רפואיים
במשרד הביטחון אמרו היום כי מרבית הנפגעים מקבוצה זו סובלים מפגיעה מעורבת, פיזית ונפשית