انتخابات آمریکا. انتخابات آمریکا: آیا دادگاه‌ها‌ می‌توانند ترامپ را پیروز انتخابات بنامند؟

from the original on 4 April 2015 from the original on 26 February 2015
Dawsey, Josh; Parker, Ashley; Itkowitz, Colby Burlij, Terence; Lee, MJ; LoBianco, Tom July 13, 2015

نتایج انتخابات آمریکا تا این لحظه

Fearnow, Benjamin April 21, 2020.

30
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۶)
Suzanne Lynch, Chris Dooley, Finn McRedmond, Damian Cullen, David McKechnie September 30, 2020
آخرین اخبار انتخابات آمریکا؛ بایدن پشت دروازه‌ کاخ سفید، ترامپ در اندیشه آشوب
King, Laura July 19, 2020
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۲۰)
Hayes, Daniel April 26, 2020
Bogage, Jacob August 12, 2020 Smith, David 14 April 2020
Smith, Allan; Vitali, Ali April 3, 2020 Stracquarlursi, Veronica June 23, 2020

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۰)

Pereira, Ivan September 30, 2020.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۶)
Rappeport, Alan June 1, 2015
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۰)
Wagner, Meg; Macaya, Melissa; Hayes, Mike; Mahtani, Melissa; Rocha, Veronica; Alfonso III, Fernando January 6, 2021
اعلام آرای انتخابات آمریکا / پایان ترامپ / «بایدن» در انتخابات پیروز شد
Bobic, Igor April 9, 2015
Detrow, Scott July 8, 2020 from the original on 3 February 2016
Police found a cooler from a vehicle that had a long gun and Molotov cocktail on Capitol grounds from the original on 22 April 2016

آخرین اخبار انتخابات آمریکا؛ بایدن پشت دروازه‌ کاخ سفید، ترامپ در اندیشه آشوب

from the original on 26 February 2015.

2
آخرین اخبار انتخابات آمریکا؛ بایدن پشت دروازه‌ کاخ سفید، ترامپ در اندیشه آشوب
McCammon, Sarah September 30, 2020
انتخابات آمریکا: آیا دادگاه‌ها‌ می‌توانند ترامپ را پیروز انتخابات بنامند؟
Reklaitis, Victor September 23, 2020
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۶)
One intelligence official said lawmakers were not told that Russia was working directly to aid Trump