מניית מיט טק. ספונסר

מחזור המסחר במניות הסתכם היום ב-771 מיליון ש"ח בלבד, מחזור דליל ואופייני לימי ראשון ומחזור המסחר באג"ח הגיע ל-2 הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
במדד תל אביב 125 בלטו היום בעליות מניות פרטנר בזינוק של 17 מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים

ספונסר

.

19
מניית מיטק
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
ספונסר
את מחזורי המסחר הגדולים ריכזו היום מניות בנק לאומי בעליה של 2%, דיסקונט טיפס 2
ספונסר
על פי התשקיף, החברה מעריכה שהמזומנים ושווי המזומנים שלה מסתכמים לכ-13

ספונסר

.

5
ספונסר
ספונסר
מניית מיטק