בנות ירושלים. אתכם בנות

בעשרים באלול - בני עדין בן יהודה והיינו משום שאופני השגחתו נראית שם ולא אצלנו: "
וישראל שבאותו המשמר - מתכנסין לעריהם - וקורים במעשה בראשית היא המירה את דתה מפרוטסטנטית לותרנית לרוסית אורתודוקסית וביקשה להיקבר בכנסייה החדשה

השבועות בשיר השירים

.

10
השבעתי אתכן, בנות ירושלים
הגברת לנדאו, מנהלת בית הספר אוולינה דה רוטשילד, קראה ללאה כדי להטיף לה מוסר, ועל איתמר נאסר להיפגש עימה
השבעתי אתכם, בנות ירושלים! אם תמצאו את דודי
בתמונה זו מעוגנת התשתית של גירסתה של נעמי, בה כלולים גם
פלך :: עמוד הבית
לפעמים משולים החיים בה לחיים בבועה לא מציאותית, שבה הכל קורה והכל מתרחש; מאורעות ואירועים שחלקם כתובים בספרי ההיסטוריה, ואחרים מסופרים כאגדות
הבית בן שתי הקומות בנוי כמבנה "ליואן" טיפוסי חדר מרכזי שממנו מתפצלים חדרים נוספים
היפה והקדושה שרה המיתולוגית, אם־סבתי, קבורה על פי הספר בהר הזיתים

קטגוריה:שיר השירים ה ח

וכן הוא אומר: "צאנה וראינה, בנות ציון - במלך שלמה, בעטרה - שעיטרה לו אימו, ביום חתונתו, וביום שמחת לבו".

21
השבעתי אתכם, בנות ירושלים! אם תמצאו את דודי
מציאה ; "אני מבקשת מכם שתחפשו את אהובי, ואם תמצאו אותו, תגידו לו איך ראיתן אותי - חולת אהבה, מוכה פצועה מרוב אהבה! וכו': פ' יש נוחלין בבא בתרא דף קכ"א: בחמשה עשר באב: גמ' אמר רב יהודה אמ' שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה אמ' רב נחמן יום שהותר שבט בנימין לבא בקהל: שבהן בני ירושלם יוצאין: גרסי' וכן הוא בירוש' וכן הוגה במשנת החכם הר"ר יהוסף אשכנזי ז"ל
השבעתי אתכם, בנות ירושלים! אם תמצאו את דודי
כשהאומה הישראלית חטאה ויצאה לגלות, נשתכחו ממנה חלק גדול מדרכי עבודת ה'
השבעתי אתכם, בנות ירושלים! אם תמצאו את דודי
פעולות הצדקה שעשתה לא עזרו לה כשפרצה ההפיכה ברוסיה הצארית