ארץ נהדרת הרב קנייבסקי. השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי

בשנים האחרונות הוא לומד בעיקר בעצמו את התלמוד הבבלי הוא לומד עם בנו הרב יצחק שאול
בגיל עשר נכנס ללמוד ב בבני ברק, שם למד אצל הרב שהחל למסור אז שיעורים בישיבה במענה לתלונת 'בצלמו' כתב נציג הרשות השנייה: "במערכון עליו הלנת הוצג הרב חיים קנייבסקי מגדולי הרבנים במגזר החרדי כמי שמנהל את המדינה בעת הזו של משבר נגיף הקורונה ואשר לכל מילה שלו השפעה ישירה על המתרחש

השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי

במסכתות שעליהן אין תלמוד בבלי בעיקר ב לומד הרב קניבסקי את התלמוד הירושלמי בקצב מוגבר, כדי לסיימו במקביל לתלמוד הבבלי.

9
פרסום ראשון
לספר זה יצאו על ידי מחברים שונים
השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי
בתלונתך ובתלונות האחרות נטען כי המערכון היה פוגעני והציג את הרב ואת היהדות באור מבזה ומשפיל"
פרסום ראשון
כאשר עבר החזון איש לשכונת עברה אף משפחתו להתגורר בסמיכות אליו
בהמשך עברו לדירה מורחבת יותר שחלקו עם משפחת הרב בשנתו האחרונה בישיבה שמע שיעורים מהרב שמונה לראש הישיבה באותה שנה
על אף היותו רב ליטאי פונים אליו רבים לקבלת דבר המקובל בעיקר אצל והנה קפצו כל החשודים הרגילים, היטיבו את הכיפה הסגורה, השחורה או המטאפורית גם איוב קרא הזעזע! מאוחר יותר עברו לדירה סמוכה בשכונת

השטיק שתמיד עובד: סביב הרב קנייבסקי

מדי שבוע היה חוזר לביתו לקראת שבת אז למד תורה מדודו החזון איש.

28
חיים קניבסקי
בזמן , הובטח בשמו שב לא יפלו טילים, בהסתמכו על אמירה דומה של דודו
חיים קניבסקי
אני אתרגש מהעלבונות של הח"כים החרדים כשהם יעשו את התפקיד המחורבן שלהם
פרסום ראשון
השדכנים היו הרב ראש ישיבת נובהרדוק בירושלים והחזון איש, ששיבח במכתב את החתן והכתירו בתואר "מרא דכולא תלמודא"