שוקת שבורה. יהדות התורה עומדת בפני שוקת שבורה והשטח מבעבע מפאניקה

איזה מטבע לשון קרוב במשמעו למטבע 'לבלי חוק'? שנים ארוכות של קיפוח והזנחה וכן התפרקותן של מערכות התמיכה המסורתיות, כלכליות, חברתיות ופוליטיות יצרו בחברה הבדואית תסכול, תרבות של עוני, תלות קשה בשירותים החברתיים המצומצמים, ותחושה כללית של חוסר ערך עצמי וחוסר זכאות לתנאים ולזכויות אזרח בסיסיות, שלהן זוכים שאר אזרחי המדינה כדי לבחון אקטוארית את משקל הגורמים שמשפיעים על יחס ההמרה, נפתח בתרחיש בסיסי שמקנה יחס המרה מעל 70%
שאר המטבעות עניינם 'בלי כוונה', 'כבדרך אגב', 'בחוסר תשומת לב' רמת החינוך וההישגים בבתי הספר הבדואים בנגב רמת החינוך וההישגים במערכת החינוך הבדואית נמוכים ביותר, ומסגרות של חינוך לא פורמאלי כמעט שאינן קיימות

דעתון

מה המשמעות המקורית של הביטוי 'מילה בסלע'? אמנם רופאים רבים יסכימו להסכם כזה, אולם ביום שאחריו מערכת הבריאות הציבורית תמצא עצמה מול שוקת שבורה: כל הרופאים שיהפכו לפול-טיימרים יפסיקו לאייש את מרפאות קופות-החולים, יפסיקו לנתח באופן פרטי, וגם לא יהיה מי שיבדוק את הנכים בוועדות הרפואיות.

29
הורי תוכנית שלבים עותרים לבגץ נגד משרד החינוך: השאירו אותנו בפני שוקת שבורה
איזה מן הביטויים אינו מקראי? תוספת של 1% מוסיפה 3% ליחס ההמרה ברוטו בפרישה לגבר ו—2% לאישה
דעתון
סָתַם אֶת הַגּוֹלֵל או: הַגּוֹלָל — 'שם קץ לדבר', 'הביא עליו סוף מוחלט'
לפני שתעמדו מול שוקת שבורה: למה כדאי לשים לב בפנסיה שלנו?
תגובת משרד החינוך: "המשרד מייחס חשיבות עליונה למענים חינוכיים שיש לתת לתלמידים החולים בביתם ולאור זאת הוא מעניק אותם כחוק וכדין
עקב ההשפעה המשולבת, עולה יחס ההמרה ברוטו ב—4% לגבר וב—2% לאישה המצב חוזר במלואו לקדמותו חמישים יום לאחור, ויותר גרוע
שימו לב שהמגעים להפסקת אש, שהם בעצם תחילתו של המשא ומתן, מתנהלים תחת אש כבדה, בניגוד להצהרותיו של ראש ממשלתנו במחיר נמוך בהרבה ניתן ליישם מודל בחירת רופא בבתי-החולים הציבוריים שיהיה שוויוני לכל האוכלוסייה

לפני שתעמדו מול שוקת שבורה: למה כדאי לשים לב בפנסיה שלנו?

העמידה מול השוקת השבורה היא סימן לחוסר אונים, לאדם שאין לו האמצעים הבסיסיים ביותר הנחוצים להגשמת מטרתו.

9
עָמַד לִפְנֵי שֹׁקֶת שְׁבוּרָה
מכאן הגיע השימוש של הצירוף בימינו: מי שיש לו ידע מעמיק בתחומים רבים
לפני שתעמדו מול שוקת שבורה: למה כדאי לשים לב בפנסיה שלנו?
בסופו של דבר העניש אותה הדג על תאוותה, לקח את כל מתנותיו והחזיר אותה למצבה הקודם — בקתת אדמה ובחצרה שוקת שבורה
שוקת שבורה
תודה מיוחדת לפרופ' איתמר גרוטו, ידיד אמת של הספורט שהיה קשוב לפניותינו
בקרב האוכלוסייה בכלל התפתחו משבר זהות מעמיק ותסכול אישי וחברתי, לצד ניכור מכלל החברה הישראלית אלמנט מרכזי שקובע את יחס ההמרה במועד הפרישה הוא שיעור התשואה על מרכיב התיק החופשי של הקרן בניכוי דמי ניהול
וכי מה השגנו בחמישים ימי לחימה של הפגזות, שיגורים, אזעקות, חללים, פחדים, שחיקה, נטישת יישובים? איזה מן הביטויים יוצא דופן במקורו? הנחת הבסיס היא שצפי שיעור התשואה הריאלי השנתי על השקעות חופשיות, לא כולל אג"ח מיועדות, הוא 3% עד מועד הפרישה ולאחר מכן ושיעור דמי הניהול הוא 4% על הפקדות ו—0 איזה מטבע לשון קרוב במשמעו למטבע 'קב ונקי'? הנתק בין ההורים לבין בית הספר קושי מרכזי במצב שנוצר הוא הנתק הקיים בין אוכלוסיית ההורים לבין בית הספר

שוקת שבורה

בכמה סקרים בימים האחרונים יהדות התורה קיבלה ששה מנדטים וזה הביא ללחץ היסטרי במפלגה.

5
יהדות התורה עומדת בפני שוקת שבורה והשטח מבעבע מפאניקה
היא סבורה כי לולא התוכנית, "לא היה להן חינוך, וזה מה שצפוי להן מתחילת השנה הבאה
שוקת שבורה
לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה"
שוקת שבורה
כלומר לא יהיה גוף אחד בו מורים ייעודים ומטפלים ייעודים שיודעים שכל ייעודם זה הטיפול בילד החולה"