שיר השירים פרק א. שיר השירים

יצירת בסיס נתונים מוסכם הוא היסוד לכל מחקר מדעי, וכך נעשה הדבר גם פה ח,יב כַּרְמִי שֶׁלִּי, לְפָנָי; הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה, וּמָאתַיִם לְנֹטְרִים אֶת-פִּרְיוֹ
כי כן המה דרכי המשל שיש בו דברים נוספים ליפותו להיות מקובל על הלב לרדת חדרי בטן : ישקני מנשיקות פיהו הא מה דאת אמר: שמות יג ויקח משה את עצמות יוסף עמו

שיר השירים

נושא האהבה, ויותר ממנו נושא המין, עומד במרכז ההוויה האלילית.

13
שיר השירים פרק א
רבי יוסי בן חלפתא פליג אתלתיהון
לימודים
חמש מגילות הוא הכינוי לחטיבה של חמישה ספרים המופיעים, על פי נוסח המסורה, בחלק הכתובים של התנ"ך
לימודים
דוקא הפשט כמו שהוא, על דרך אהבת איש ואישה, מהווה משל מלא למצוות אהבת ה'
מהו אמת אמר רבי איבון שהוא אלוהים חיים ומלך עולם הדא הוא דכתיב: מלכים א יט לך שוב לדרכך מדברה דמשק
ומדרש דכתב עליהם המשלים: לפיכך נכתב , שדרשוהו לעניין שיעבוד , ובוראם חפץ ותאב לגאלם ולהבדילם מן העמים להיות לו לעם , והם משתוקקים אליו ובוטחים בו כי לא יעזבם לאורך ימים ויגאלם ברחמיו וכרוב חסדיו ע"פ יש' סג , ז ; וראה שלמה במחזה כל אלה , וכתב דוגמא בו ואשתו וריעותיה וכן מלך אסור ברהטים לקמן ז ו , כי התרגום של וירץ הוא ורהט ובלשון הזה יקרא גם שקתות המים

שיר השירים

שִׁנַּיִּךְ כְּעֵדֶר הַקְּצוּבוֹת, שֶׁעָלוּ מִן הָרַחְצָה, שֶׁכֻּלָּם מַתְאִימוֹת וְשַׁכֻּלָּה אֵין בָּהֶם.

6
שיר השירים רבה א
שלושה ספרים כתב משלי קהלת ושיר השירים אי זה מהן כתב תחלה רבי חייא רבה ורבי יונתן רבי חייא רבה אמר משלי כתב תחלה ואחר כך שיר השירים ואחר כך קהלת
שיר השירים פרק ז
ואמר רבי יצחק: מעשה בקרתנית אחת שהיה לו שפחה כושית, שירדה למלאת מן העין, היא וחברתה
שיר השירים פרק
שיר השירים — פרק ג
לבו של חכם מלא חכמה יותר נכון, הכרעה בנושא זה היא הכרעה מתודית, התלויה בהנחות יסוד מחקריות: עד כמה אנו מניחים מראש שחייב להיות קו מקשר; האם לעובדת היותו של הספר חלק מהמקרא, שבו ידועה חוקיות ומגמות, יש חשיבות להסברו של הספר הזה כשלעצמו, או שיש להסתכל על כל ספר כיחידה נפרדת ללא תלות בספריו האחרים של המקרא
אמר רבי אידי: מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה רבי יוחנן אמר בסיני נאמרה שנאמר " ישקני מנשיקות פיהו"

על הפרק

ועל ידי שירשו ישראל כנקבה, אמרו שירה בלשון נקבה.

שיר השירים פרק א
אמר רבי אילא יש דברים שמשיקין אותן על פה
שיר השירים פרק ז
משל : " כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע"
על הפרק
ולפי זה תיבות "אֲשֶׁ֥ר לִשְׁלֹמֹֽה", הכוונה בהם גם על מילת "הַשִּׁירִ֖ים", כלומר שיר השירים, שהם לשלמה, גם השיר וגם השירים