אופק חטיבת ביניים. חטיבת ביניים

ביתר מקצועות הלימוד גמול הריכוז הוא 7%-5%, בהתאם להיקף השעות במקצוע, ועוד שעות תפקיד לפי מפתח של 0 רכז התאמות למידה והיבחנות בבחינות בגרות גמול של 6%, ניתן להשתמש בשלוש שעות פרטניות לביצוע התפקיד
ככל שאינו מועסק במשרה מלאה וכן אם זכאי לשעות גיל — מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-10 שעות תפקידים ברפורמת "אופק חדש" תפקידים ברפורמת "אופק חדש" גמול הרחבה לפירוט נוסף מנהל בית ספר טבלת שכר מנהלים מנהל בית ספר לא יכול להתמנות לתפקיד נוסף מעבר לניהול בית הספר

חטיבת

מחנכי החטיבה והמורים בה, משקיעים מחשבה ועבודה רבה, כדי להשתמש במעבר כהזדמנות לשינוי, התבגרות והתפתחות תוך התחשבות בקצב ובצרכים האישיים של חניך וחניכה.

חטיבת ביניים
כל זאת במטרה להפכם לגבולות פנימיים- אישיים
חטיבת ביניים
רכז אחד לכל שכבה בת שלוש כיתות ומעלה רכז שכבה בחטיבת הביניים בחינוך המיוחד 6% לכל רכז שכבה רכז שכבה לכל שלוש כיתות ז'-י"ב
חטיבת
מספר השעות השבועיות שיוקצו למורה לא יעלה על 4
מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות תפקידים ברפורמת "עוז לתמורה" תפקידים ברפורמת ״עוז לתמורה״ גמול הרחבה לפירוט נוסף מנהל בית הספר גמול ניהול, בהתאם למספר הכיתות ולותק בניהול
רכז שכבה % 6 גמול ריכוז לרכז שכבה בת ארבע כיתות ומעלה ככל שאינו מועסק במשרה מלאה וכן אם זכאי לשעות גיל — מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-8 שעות

חטיבת

מספר שעות התפקיד השבועיות למורה, על חשבון שעות פרטניות, לא יעלה על מספר השעות הפרטניות הכלולות במשרתו.

חטיבת ביניים
יועץ חינוכי גמול בשיעור של5% עד 9%, בהתאם לשנות הוותק בייעוץ
חטיבת
ככל שאינו מועסק במשרה מלאה וכן אם זכאי לשעות גיל — מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-4 שעות
חטיבת ביניים
חטיבת הביניים הינה חלק בלתי נפרד של בית החינוך השש שנתי- בית חינוך אופק