ימי בידוד לחוזרים מחול. תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)

קיצור בידוד השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד לסיים אותו לאחר 9 יממות מלאות + השעות שנותרו עד 24:00 ביום ה-10 למגע עם חולה מאומת או כניסה לישראל עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק
קיצור בידוד לצוות רפואי קיצור בידוד לסגלי רפואה יתבצע דרך המוסד הרפואי, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונהלי הדיווח הנדרשים לחישוב מספר ימי הבידוד בתקופת הבידוד, עבורם הוא זכאי לתשלום ראו

שאלות ותשובות בנושא בידוד

ניתן להגיש בקשה לשיפוי החל מחודש פברואר 2021.

7
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
למען הסר ספק, יש להשלים את תקופת הבידוד הנדרשת, גם אם התקבלה תשובת בדיקה שלילית לקורונה
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
דוגמה לחישוב מועדי בדיקות ויציאה מבידוד מי שהמגע ההדוק האחרון שלה עם חולה מאומת היה בתאריך 1
שאלות ותשובות בנושא בידוד
עובדים שנעדרו מעבודתם עקב היותם בבידוד, זכאים לקבל מהמעסיק שלהם "דמי בידוד" עבור ימים אלו
עובד השוהה בבידוד ועומד בשאר תנאי הזכאות, זכאי לדמי בידוד גם אם הסיבה לבידוד היא בשל חשש להידבקות מחוץ למקום העבודה, וללא קשר למקום העבודה למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד
עובדים פלסטינים ימלאו את מספר תעודת הזהות הפלסטינית שלהם החוק חל באופן רטרואקטיבי החל מיום 29

שאלות ותשובות בנושא בידוד

ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

שאלות ותשובות בנושא בידוד
יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון הצבורים העומדים לרשותו
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
אם העובד נכנס לבידוד ב-01
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
ההסדר ימשיך כברירת מחדל, אך המעסיק יהיה רשאי להודיע לעובד שהוא לא ישלם את ההסדר המיטיב מלבד בשירות המדינה בו מחוייב המעסיק לשלם על יום המחלה הראשון