רשות האוכלוסין וההגירה טלפון. רשות האוכלוסין וההגירה

לנוכח שינוי הליך המסירה , מבקש המגיש בקשה לתעודת זהות ביומטרית וברשותו תעודת זהות ישנה , בעת קבלת הבקשה , תעודת הזהות הישנה לא נלקחת ומבוטלת וזאת בכדי שלא להשאיר את המבקש ללא תעודת זהות, אלא, ניתן תוקף קצר יותר לתעודה הישנה על-ידי גזירת הפינות התחתונות והדבקת מדבקת תוקף לתעודת הזהות, המדבקה מודבקת בחלק העליון של התעודה על מנת לספק להם מענה מלא, מאייש משרד הפנים מוקד טלפוני, המעניק שירותים מגוונים
בנושאים אלה נא לפנות ישירות לרשות המקומית לצערנו, בחלק מהאתרים מפורסם מידע שגוי ומטעה — דבר הגורם לחוסר נעימות מול ציבור המבקש לקבל שירות בלשכות הרשות

שירותי רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית

אל מוקד משרד הפנים ניתן להתקשר גם כאשר רוצים ליידע אותו בשינוי מסוים, הנוגע לפרטיו האישיים של התושב.

26
המוקד הטלפוני של משרד הפנים
נציין, כי לאחרונה נפתחו לשכות חדשות ברחבי הארץ והותקנו עמדות לשירות עצמי בחלק מהלשכות
שירותי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים)
החל משנת 2008, ניתנים חלק מהשירותים המסורתיים של משרד הפנים במסגרת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
טלפון
שינוי ההליך מבטל את הצורך בהגעת המבקש בפעם השנייה ללשכת רשות האוכלוסין לקבלת תעודת הזהות הביומטרית
שרות בנושא אחוד משפחות יש לתאם מראש תנאי רשות האוכלוסין וההגירה הם קשיחים ובלתי ניתנים לשינוי, לכן בכל מקום בו מצוין כי נדרשת נוכחות המבקש לא ניתן יהיה להתפשר על דרישה זו
תודה רבה על שיתוף הפעולה! אשרות מחלקת פניות הציבור במשרד הפנים מטפלת בנושאים שבסמכותה בתחום תכנון ובנייה ,שלטון מקומי, פיקוח על הבניה ופיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות רשות האוכלוסין וההגירה עוסקת בהסדרת מעמדם החוקי של אזרחי המדינה, של תושביה ושל הזרים השוהים בה

רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

לפניות בנושא הרשויות המקומיות — ראשית יש לפנות לרשות המקומית נשואת הבקשה או התלונה.

25
טלפון
תושבים רבים המגיעים ללשכות הרשות מדי יום, ניזונים ממידע המפורסם באתרי אינטרנט שונים
לשכת רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים)
מידע אודות קבלת הקהל בלשכות הרשות מפורסם
שירותי רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית
בנוסף ניתן לראות האם קיימת עמדת שירות עצמי והיכן היא ממוקמת