אשת 13. Wonder Woman (2017)

Is clamorous; speaks loudly, that she may be heard; and vehemently, that persons might be moved by her persuasions לכן ניסו המפרשים להעלות כיווני פרשנות הממתנים את המעשה , והיו אף ששללו את אמיתתו מכול וכול
Radday and Athalya Brenner eds חלק מהפרשנים סברו שכוונת דבריה הם כפשוטם, אך קשה להניח שדווקא היא כאישה תטען שאין להרבות בשיחה עם נשים", טענה שמרמזת על לכאורה

ברוריה

מתפתחת לקראת תוצאת הרת אסון אך זו נמנעת בידי אשת נבל, אביגיל.

15
סיפור נבל הכרמלי
אחרים, המניחים שביסוד הסיפור ניצב גרעין היסטורי, סבורים שהמספר אמנם ביקש להציג את דוד כדמות חיובית מתוך מגמה ; חוקרים אלה מנסים לקרוא בין השורות ולחשוף את דמותו ההיסטורית של דוד כמנהיג כנופיה מושחת
VALORANT PBE
ברוריה לידה המאה ה־2 פטירה המאה ה־2 תקופת הפעילות דור רביעי ל בן זוג אב בּרוּריָה לעיתים ברוריא הייתה מהיחידות ב, בת הדור הרביעי של המחצית השנייה של לספירה , אשת ה ובתו של התנא שהיה אחד מ
סיפור נבל הכרמלי
מזכירו המדיני של בן-גוריון, , היה מגיש לפולה רשימה מוגדלת של אורחים כדי שיוכל לנהל איתה משא ומתן על רשימת המוזמנים
עונה המדרש כך: "וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה, ולאחר שהביאה פירש דוד ממנה שלשה חדשים כדי לידע אם היתה מעוברת מן נבל ואם לאו, לאחר ג' חדשים בא עליה ונתעברה הימנו, והיו ליצני הדור מליצים ואומרים מן נבל היא מעוברת, מה עשה הקב"ה צוה המלאך הממונה על יצירת הולד ועל צורתו ואמר לו לך וצר אותו בדמות דוד אביו כדי שיעידו הכל שדוד הוא אביו, מנין שכן כתיב שמואל ב' ג' ויהי בכורו ל ומשנהו לאביגיל אשת נבל הכרמלי מה תלמוד לומר כלאב שהיה כולו אב שכל הרואהו אומר דוד אביו של זה, וכן היה דומה ל, ולא היו מכירין הבריות בין אב לבן עד שבקש אברהם ואמר רבש"ע הפרש בין אב לבן, והפריש ביניהם הזקנה לכך נאמר ואברהם זקן ולכך כתיב אברהם הוליד את יצחק אחד הנערים של נבל מעיד על דוד : "וְהָאֲנָשִׁים, טֹבִים לָנוּ מְאֹד; וְלֹא הָכְלַמְנוּ, וְלֹא-פָקַדְנוּ מְאוּמָה, כָּל-יְמֵי הִתְהַלַּכְנוּ אִתָּם, בִּהְיוֹתֵנוּ בַּשָּׂדֶה" לדעת שמעון בר-אפרת, דברים אלו נאמרו במטרה למנוע מדוד מלבצע את זממו ודבריו מהימנים כדברי אפיון, גם לדעת המחבר המקראי
סוגיה זו קשורה לסוגיית הערכת דמותו של דוד בסיפור The Introduction, or first main division of the Book, ends with the contrasted picture of Folly

בן הזוג של ראש ממשלת ישראל

If you have any questions at all please send us a modmail! לשיטתו, המחבר המקראי לא מסתיר מן הקורא פרטים גם כאשר אינם מציגים את דוד באור חיובי, משמע אין הוא פוחד לחשוף את חולשותיו של דוד וכך ידון הקורא את דוד בסופו של דבר לכף זכות.

8
Deuteronomy 13:6 Hebrew Text Analysis
השליחים בסיפור נשלחים למלחמה ואילו בסיפור נבל הכרמלי השליחים באים לשלום
בן הזוג של ראש ממשלת ישראל
ו ב, מעמד בן הזוג של ראש ממשלת ישראל עד היום הייתה זו תמיד אישה הנשואה לראש ממשלת ישראל, והיא כונתה אשת ראש הממשלה או רעיית ראש הממשלה , מעולם לא הוגדר באופן רשמי, אך מקובל שהם משתתפים באירועים ציבוריים וזוכים לנראות ציבורית בולטת
ברוריה
לדעת טימו ויולה, הסיפור עבר עריכה נרחבת יותר
הם נפגשו בדרך, ואביגיל הגישה לדוד בהכנעה את ה, ושכנעה אותו בדברי חלקות להימנע מ Solomon shows the hook; those that believe him, will not meddle with the bait
With וּבל poetic, and stronger than לאו, the designation of the subject is continued; the words וּבל־ידעה מּה thus with Mercha and without Makkeph following, ידעה is to be written, after Codd הרב מביא בשם הרב שמעשה ברוריה לא היה ולא נברא, ומסיק שתלמיד טועה הכניס הדברים בדברי רש"י

סיפור נבל הכרמלי

לדעת אחרים מגמת הסיפור היא אחת והיא להאדיר את שמו של דוד, להעצים את תכונותיו החיוביות, להצדיק את מלוכתו בעתיד ולקיחת אביגיל לאישה.

26
Proverbs 9:13 Commentaries: The woman of folly is boisterous, She is naive and knows nothing.
נבל מוצג כאיש בעל נכסים אך מושחת באופיו, ואילו אביגיל מוצגת כאישה חכמה ויפת תואר
ברוריה
לעומת זאת, בכתבת עומק שפרסם העיתון "" הגרמני ביוני 2012 תוארה נתניהו כ"אשה אינטליגנטית ורחומה שמקדישה את עצמה לתמיכה בבעלה"
Deuteronomy 13:6 Hebrew Text Analysis
עם זאת, בשנתיים שבהן כיהנה כרעיית ראש הממשלה היא המשיכה לסרב , וככל הידוע אף נמנעה מכל מעורבות בסוגיות המדיניות או הפוליטיות שבעלה עסק בהן במסגרת תפקידו