ران موري. تقرير عن ران موري

Asiste a Titan High School donde Shinichi Kudo Conan antes de que se encogiera , los dos han sido amigos desde la infancia Tipo de sangre: B Nombre de la escuela: Titan High School Favoritos: Karate, cocina
Ran Mouri 毛利 蘭, Mouri Ran es un personaje del anime y manga Detective Conan

تقرير عن ران موري

Agasa le dijera que su familia hizo un largo viaje y ella se considera la hermana mayor.

27
معلومات عن شخصيات انمي و عن انميات
تقرير عن ران موري
معلومات عن شخصيات انمي و عن انميات

معلومات عن شخصيات انمي و عن انميات

.

10
اكبر تقرير عن ران موري
تقرير عن ران موري
تقرير عن ران موري