בירור דרגה משרד התמת. אישורים וטפסים של משרד העבודה והרווחה (לשעבר לשנת

באתר משרד העבודה והרווחה לשעבר התמ"ת למידע על הליך הרישום ראו ו
הקליקו על הקישור המתאים לקבלת טופס PDF בחלון חדש: לשכיר בעל שליטה אגף מעונות יום ומשפחתונים — משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באתר משרד העבודה והרווחה לשעבר התמ"ת — בסימולטור ניתן לחשב את הדרגה העתידית האמורה להתקבל לפי הנתונים האישיים אישור זה הכרחי להמשך התהליך

הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)

אם אין ברשותה 3 תלושים, תיקבע לה דרגה זמנית לפי תלוש השכר לחודש העבודה הראשון המלא.

5
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
אם לא קיימת יתרה לתשלום, ההורה יידרש להשיב באופן מיידי את הסכום לארגון המפעיל
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
המידע שמתקבל: שם הארגון המפעיל, שם המעון, סמל המעון, סטטוס הילד תינוק או פעוט , דרגה שנקבעה וסכום לתשלום
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
יש להקיש מס' תעודת זהות של הילד, תאריך לידה לועזי מדויק וכן מס' תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספרת ביקורת
במקרה של אב שהוא והילדים נמצאים בחזקתו, יצורף צילום תעודת הזהות של האב יש להקיש מס' תעודת זהות של הילד, תאריך לידה לועזי מדויק וכן מס' תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספרת ביקורת
דרגה זו תהיה בתוקף למשך 15 שבועות של חופשת הלידה או לתקופה ארוכה יותר, במקרה שהאם או הנולד אושפזו במהלך חופשת הלידה, או שנולד יותר מילד אחד באותה לידה ניתן להירשם במועדי ההרשמה בלבד, כפי שהם מפורסמים באתר משרד העבודה והרווחה ובתקשורת ניתן גם לברר מהם מועדי ההרשמה אצל מנהלת המעון או רכזת המשפחתונים

הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)

ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.

13
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
המידע שמתקבל: שם הארגון המפעיל, שם המעון, סמל המעון, סטטוס הילד תינוק או פעוט , דרגה שנקבעה וסכום לתשלום
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
שעות העבודה ייקבעו לפי תלושי השכר החודשיים שקדמו למועד ההרשמה
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
במקרים בהם מונה לילד , יצורף אישור בית המשפט בנושא המינוי

אישורים וטפסים של משרד העבודה והרווחה (לשעבר לשנת

.

10
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
הגשת בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים (הליך)
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020