כמו שמש לעולם. החדש של חנן בן ארי: שמש

במקביל לחכמים שהאמינו במזלות ובסימנים קוסמיים, כבר במאה השביעית לפני הספירה הנביא ירמיהו קרא לבני ישראל שלא ללמוד מהגויים, ולא לפחד מ"אותות השמים" בכל בוקר, בתפילת שחרית, יש ברכה מיוחדת בשם "יוצר המאורות", ובה מברכים ומודים לבורא העולם על בריאת השמש
אחד מהם - רב צרפתי בשם רבי לוי בן גרשום הרלב"ג , מגדולי פרשני המקרא וגם אסטרונום ומתמטיקאי - טען כי הניצחון בקרב היה כה מהיר, עד שללוחמים בשדה הקרב נראה היה כי השמש עמדה מלכת עוד מתואר, כיצד יהושע פנה לבורא העולם וציווה על השמש והירח להפסיק את תנועתם, כדי לאפשר לבני ישראל להשלים את המרדף אחרי צבא הדרום שהובס ונמלט, או בלשון הנביא: "שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק אַיָּלוֹן"

החדש של חנן בן ארי: שמש

כעס עליהם ואמר לעבדו: טול פנס מפניהם והושיבם בחושך" בבלי, סוכה כט א.

28
רע לעולם 10 עובדות על השמש ביהדות
בתנ"ך מוזכר אירוע של ליקוי חמה, בנבואה של עמוס: "והיה ביום ההוא נאום ה' צבאות, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ באור יום, והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה" עמוס, פרק ח', פסוק ט'
החדש של חנן בן ארי: שמש
על פי המסורת היהודית מסכת ברכות, נ"ט ע"ב פעם ב-28 שנים, בחודש ניסן, גרמי השמים מסודרים בדיוק כמו ביום הראשון לבריאת העולם
החדש של חנן בן ארי: שמש
עוד אירוע קוסמי שמתנגש עם המסורת היהודית הוא "שמש בגבעון דום"
ברור, אם כן, שעל פי אינשטיין אין המדע יכול לקבוע באופן חד-ערכי אם השמש עומדת במקומה וכדור הארץ סובב אותה או שמא הארץ היא זאת שעומדת במקומה והשמש היא זאת שחגה סביבה" הרלב"ג לא טען שלא היה נס, אלא שהנס הוא הניצחון בקרב, ולא עצירת גרמי השמים
המהר"ל מפראג שחי במאה ה-16 אמנם עסק בתורת הסוד, אבל הבין שאם ליקוי חמה או ירח הם תופעה טבעית שתלויה בתנועת גרמי השמים, לא הגיוני לקשר בין האירוע הזה לבין מעשי וחטאי האדם כבר שנים שאני לא דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצאת עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת במרחב אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם מודה אני לך על דרך שנשבעת לי ועכשיו שיש קצת אור בחדר ועכשיו שיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי, תתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת במרחב אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם מודה אני לך על דרך שנשבעת לי קח את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותקח אותי תתן לי יד אתה אחד שמסוגל להתגלות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה אתה, אתה תהיה לי מלך לעולם מודה אני לך על דרך שנשבעת לי

החדש של חנן בן ארי: שמש

על פי המתואר בספר יהושע המאה ה-14 לפני הספירה בקירוב , מלכי הדרום נלחמו בגבעונים, שהיו בני ברית של עם ישראל.

מילים לשיר שמש
את פספסתם את הברכה בשנת 2009, כדאי להכניס תזכורת לטלפון את הפעם הבאה שהאירוע הנדיר הזה יתקיים - כ"ג בניסן ה'תשצ"ז, 8 באפריל 2037
רע לעולם 10 עובדות על השמש ביהדות
מאידך גיסא, כבר בתנ"ך מוזהר עם ישראל שלא לנהוג כמו עובדי האלילים שמשתחווים וסוגדים לשמש או לכוכבים אחרים דברים י"ז ג'
החדש של חנן בן ארי: שמש
חלק מהחכמים התקשו לקבל את האפשרות שהכוכבים הפסיקו לנוע