אחים אוזן חברה לבניה בעמ. אחים אוזן חברה לבניה קבלני בניין בבאר שבע

נטען כי הפעולות האמורות בוצעו בידי הקבלן שפעל במקום מטעם האחים אוזן, אולם הלכה למעשה, החזירו מזרחי את המצב לקדמותו עת נמכרה הדירה לצד ג' טענת אחים אוזן כי מדובר בחוות דעת תיאורטית שאיננה מוכיחה ירידת ערך, תוך הפניה לדברי בית המשפט בעת חקירת המומחה אינם מקובלים
לעניין זה יודגש כי גם אם יש מקום פני בחדר, הרי שבשל קיומם של בלוני הגז והצורך לאפשר גישה נוחה לבלוני הגז, החדר אינו יכול לשמש להכנסת עגלות ואופניים של כל דיירי הבניין, ומשכך ממילא אין הוא משרת את המטרה לשמה נבנה עוד ציין כי ביצע שיפוץ נוסף בדירה, אך לא ביצע מקלחון פינתי, בניגוד לאמור בחוות דעת המומחה

בית המשפט המחוזי בירושלים 31 14

לדבריו, הוא לא יודע איך שילמו להם עמ' 62, ש' 13-16, 25-32.

26
א ד אחים אדרי
בעלויות הנגזרות מכשל כזה ברי כי על האחים אוזן לשאת
א ד אחים אדרי
זאת, אף שלא היה בידו למלא טענה זו בתוכן, בפרטים וראיות בהתאם
354/07, 354.1/07, אחים אוזן, חברה לבנייה פיתוח וייזום
אפשר גם שפרטים וקביעות שבאו בפרק זה, יובאו ויוזכרו שם שוב
ההודעה לצדדים שלישיים 1 ו- 2 נמחקה החלטה מיום 25 אני לא מוסר ולא מעביר יכול להיות שהעבירו
אשר לטענת האחים אוזן כי הכשל באיטום הקירות החיצוניים יכול שנובע מחריגות הבניה ומן התוספות — המומחה שלל טענה זו, אחר שהסביר כי בדיקת ההמטרה נעשתה באופן מדגמי על " קיר בתולי", קיר שאין בו כל שינוי ותוספת מיום שנבנה בזמנו, וכי ממצאי הבדיקה היו כי בקיר זה קיים כשל באיטום אורבך - חיים גלנצר פד"ע יד' 92, 102, 103 בסעיף 18 להלן - פס"ד גלנצר ונתנה לכך באותו מקרה תשובה שלילית

אחים אוזן חברה לבניה קבלני בניין בבאר שבע

ארביב פנה לשמעון אוזן לצורך כך וזה האחרון ביקש ממנו להכין טיוטת הסכם וכן להגיש לו חשבון על הסכומים המגיעים לתובע.

10
כל המכרזים והפרויקטים בתכנית מחיר למשתכן
ר הנדסה בניה ופיתוח מקבוצת אל-רם נכסים בע"מ 36 6,054
57661
כמו כן, התובעים בהסכמתם לעבוד במסגרת עבודה קבלנית לא ויתרו על זכאותם לקבלת גמול בגין עבודה בשעות נוספות
חברת בניה יזמית אחים אוזן חברה לבניה
נטען, כי מר מיכאל אוזן הדריך את ישראלי כבר בשלבי הביצוע כיצד לפתוח את החלל ואילו קירות ניתן להסיר במסגרת זו, ואילו לא