צבוע בראשון לציון. חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב

הפחד הוא שתכף יום העצמאות והם יגיעו לבתים בגלל ריח הבשר וזה עלול להסתיים בפגיעה של אנשים", מביע אחד התושבים חשש
צבוע גדול ובוגר שככל הנראה חדר לשכונת נווה חוף במערב ראשון לציון משמורת פלמחים, ובפיו פגר חיה, עורר בהלה בקרב התושבים החוששים שהוא איננו היחיד, ואחרים יבואו בעקבותיו

חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב

.

2
חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב
חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב
חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב

חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב

.

13
חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב
חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב
חשש ממתקפת צבועים במערב צבוע עם פגר חיה צעד ברחוב