אתר האישורים של צהל. אתר מתגייסים

על רוב טנקי המרכבה סימן 4 מותקנת "" רגב התנגד בין היתר לפרויקט "" ול
בנוסף משרתים בצה"ל גם , ועולים שאינם יהודים הפרופיל הגבוה ביותר הוא 97

אתר מתגייסים

גם מסבסדת מכירת אמצעי לחימה בעיקר מתוצרתה לישראל.

אתר מתגייסים
מלחמת יום הכיפורים נתפשה בישראל כמכה קשה והתפכחות מהאופוריה של ששת הימים — בעיקר בגלל האבדות הכבדות ומתקפת הפתע של הערבים
אתר מתגייסים
שמשמשים את צה"ל כוללים את ה ל שדה , את ה לצליפה בטווחים ארוכים ואת ה- רובה חצי-אוטומטי , את ה ל ואת ה לצליפה כללית ו , לצד רובי צלפים נוספים ביחידות המיוחדות
צבא הגנה לישראל
זרוע האוויר והחלל ערך מורחב — שיגור טיל של ""
ב, הדרג הפיקודי העליון בצה"ל הוא , ובראשו עומד בראשי תיבות: הרמטכ"ל כך שהתקציב יעמוד בסופו של דבר על כ-66 מיליארד ש"ח
השירות "מתגייסים" הניתן באתר mitgaisim אגפּי המטכ"ל אחראים לתכנון ולתיאום של מדיניות צה"ל ולהפעלת המערכים הקשורים לתחום התמחותו של כל אגף

אתר מתגייסים

צבא ישראל צבא הגנה לישראל תאריך הקמה מיקום מטה מנהיגות ראש הצבא שר ההגנה כוח אדם גיל הגיוס גיל 18 לשירות חובה זמינות לשירות צבאי מכלל האוכלוסייה גברים בני 17—49: 1,499,186 הערכה משנת 2000 נשים בנות 17—49: 1,462,063 הערכה משנת 2000 מתאימים לשירות צבאי מכלל האוכלוסייה גברים בני 17—49: 1,226,903 הערכה משנת 2000 נשים בנות 17—49: 1,192,319 הערכה משנת 2000 גודל מחזור שנתי המגיע לגיל הגיוס גברים: 50,348 הערכה משנת 2000 נשים: 47,996 הערכה משנת 2000 כוחות פעילים 176,500 כוחות מילואים תקציב תקציב שנתי 74.

אישורים והעתקי תעודות
עבור בני , להוציא ו הגיוס הוא התנדבות
אתר מתגייסים
אינם מגויסים ומרבית ה פטורים מגיוס או משרתים זמן קצר
אישור על שירות צבאי / שירות לאומי
על פי דיווחי האוצר, התקציב מתפלג באופן הבא : שכר ומילואים — 30